Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Afdeling for Klinisk Epidemiologi fusionerer i nyt stort regionalt center

​Med fusionen skabes et stærkt center, der skal skabe mere synergi og styrke Region Hovedstadens position både nationalt og internationalt inden for forskning i epidemiologi, forebyggelse og sundhedsfremme.

Tine Jess og Allan Linneberg

  Tine Jess og Allan Linneberg

Koncerndirektionen har besluttet at fusionere de to enheder pr. 1. januar 2018. Det nye regionale center for folkesundhed og klinisk epidemiologi skal bo på Frederiksberg Hospital, hvor Afdeling for Klinisk Epidemiologi i dag holder til under ledelse af Tine Jess. Tine Jess bliver chef for det nye center, og Allan Linneberg, som i dag er konst. enhedschef for Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, bliver forskningschef.  

Med et nyt stærkt regionalt center for folkesundhed og klinisk epidemiologi, vil forskningssamarbejdet blive styrket og en synergi vil blive skabt mellem de beslægtede områder, som de to forskningsenheder repræsenterer. Samtidig vil sammenlægningen kunne bidrage til at styrke Region Hovedstadens position både nationalt og internationalt inden for forskning i epidemiologi, forebyggelse og sundhedsfremme.

Fusionen skal ses i sammenhæng med udviklingen af en ny regional forskningsstrategi i løbet af foråret 2018, der vil have fokus på at styrke den strategiske forskningsledelse og prioritering med flere regionale satsninger.

Befolkningsundersøgelserne i Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed vil fortsat være forankret i Glostrup, hvor de fysiske rammer er særligt indrettet til at huse disse undersøgelser, og det geografiske område, hvorfra deltagerne i undersøgelserne udtrækkes, fastholdes.

Redaktør