Helbredstjek forhindrer ikke raske i at få diabetes

Vi har ikke tidligere vidst, om helbredstjek i den almindelige befolkning er fordelagtigt i forebyggelsen af diabetes. Dette er nu blevet undersøgt af forskere på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup.

Studiet undersøgte, om helbredstjek og livsstilsrådgivning af den almindelige befolkning begrænser udviklingen af diabetes. Tidligere studier har vist, at intensiv livsstilsbehandling kan forebygge udviklingen af type 2 diabetes blandt personer med ekstra kilo på kroppen og forhøjet sukkerniveau i blodet. Derfor blev der i dette danske studie tilbudt flere livsstilssamtaler til den del af studiepopulationen, der var i forhøjet risiko for at udvikle diabetes og hjertekarsygdom. Behandlingen er sammenlignelig med den behandling, man vil kunne få ved at gå til egen læge.

Forskerne fandt, at gentagne helbredstjek og livsstilsrådgivning identificerede flere personer med diabetes i behandlingsgruppen end i kontrolgruppen i de første år af den 10-årige studieperiode, men at der ved studiets slutning ikke var forskel på grupperne. Studiet viser hermed, at helbredstjek blot giver flere år med diabetes, og at livsstilsrådgivningen givet i kombination med helbredstjekket ikke var tilstrækkeligt til at forebygge diabetes i den almindelige befolkning. Studiet viser hermed også, at resultater fra tidligere studier blandt personer i høj risiko for diabetes ikke kan overføres direkte til den generelle befolkning.

Studiet er vigtigt, fordi det giver viden, vi ikke tidligere har haft. Konklusionen er, at helbredstjek for risikofaktorer relateret til diabetes og hjertekarsygdom i den almindelige befolkning, efterfulgt af en multidisciplinær livsstilsrådgivning tilsyneladende ikke har en forebyggende effekt på diabetes i befolkningen som helhed. Dette er i tråd med et tidligere publiceret resultat fra samme studie, hvor interventionen ikke havde effekt på hjertekarsygdom, som er en senkomplikation til diabetes.

Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte amerikanske videnskabelige tidsskriftet Preventive Medicine.

Fakta om studiet:

  • Navn: Inter99 studiet
  • Population: 59,616 kvinder og mænd i alderen 30-60 år fra vestegnskommuner omkring København
  • Studieperiode: 10 år, med start i 1999
  • Behandlingen: gentagne helbredstjek og skræddersyet livsstilsrådgivning blev tilbudt til 11.629 ud af 59.616 personer henover en 5-årig periode
  • Effektmål: det blev undersøgt, om der i studieperioden var forskel på andelen af personer, der fik diabetes
  • Registerbaseret information: personer med diabetes er identificeret via Diabetesregisteret

Kontaktpersoner:  

Cathrine Juel Lau, seniorforsker, cathrine.juel.lau@regionh.dk, tlf. 38633283

Torben Jørgensen, enhedschef og professer, torben.joergensen@regionh.dk, tlf. 39633255

 

Lau CJ, Pisinger C, Husemoen LLN, Jacobsen RK, Linneberg A, Jørgensen T, Glümer C. Effect of general health screening and lifestyle counselling on incidence of diabetes in general population: Inter99 randomised trial. Preventive Medicine 2016;91:172-179. PubMed

Redaktør