Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering på hospitalet

Rapporten præsenterer en undersøgelse af, hvordan sygeplejersker taler med hjertepatienter om holdbaseret rehabiliteringstilbud ved 1. rehabiliteringssamtale, samt hvilke årsager hjertepatienter har til at vælge disse tilbud til og fra. Formålet med at undersøge dette har været at belyse, om der er en sammenhæng mellem patienters valg og fravalg af rehabiliteringstilbud og den måde, sygeplejerskerne taler med dem om disse tilbud på.

Undersøgelsen er en del af projektet Reduktion af Social Ulighed i det Tværsektorielle Rehabiliteringsarbejde (RESULT) og er udført i et samarbejde med antropolog og forskningsassistent Julie Høgsgaard Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Yderligere information om RESULT kan fås hos projektleder Sanne Lykke Lundstrøm på telefon 38633206, email sanne.lykke.lundstroem@regionh.dk

Redaktør