Magasinet Sundhed omtaler Forskningscenter for Forebyggelse og Sundheds undersøgelse af glutenallergi

Forskningscentret foretog i 2012-2015 en undersøgelse, hvor 2.300 personer blev screenet for tarmsygdommen cøliaki (glutenallergi). Undersøgelsen viste en forekomst på én ud af 200, hvilket er ti gange flere end tidligere antaget.

Cøliaki er en overset og underdiagnosticeret sygdom, bl.a. fordi kun én ud af syv har symptomer. Uopdaget cøliaki kan få konsekvenser på længere sigt, da tarmen ikke kan optage næringsstoffer og vitaminer fra maden.

 

Man ved, at personer med cøliaki kan være genetisk disponeret. Forskerne arbejder nu på at finde ud af, hvorfor sygdommen opstår.

 

Læs hele artiklen på www.magasinet-sundhed.dk/sundhed/artikler/1-ud-af-200-lider-af-glutenallergi.     

Redaktør