Ny sektionschef i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse

​1. august 2016 tiltræder ph.d. Ulla Toft stillingen som sektionschef i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse ved FCFS.

Ulla er cand.scient. i human ernæring fra 2002. Som led i FCFS' store interventionsprojekt Inter99 skrev Ulla i 2008 en ph.d.-afhandling med titlen: "Improving dietary habits in a general adult population. Intervention effect and mediators of participation at group-based lifestyle counseling. The Inter99 study". Som post.doc. skrev Ulla en lang række artikler om de kostændringer, vi så i forbindelse med interventionen. I de seneste år har Ullas forskning bevæget sig fra de individorienterede strategier til strukturelle tiltag, og Ulla har været en af hovedkræfterne bag SoL-projektet (Sundhed og Lokalsamfund), som foregik på Bornholm og i Odsherred. Ulla sidder i Saltpartnerskabet som Hjerteforeningens repræsentant, hvor hun drøfter mulighederne for at reducere saltet på befolkningsniveau i Danmark. På det seneste har Ulla fokuseret på betydningen af lovgivning og industriens rolle for befolkningens sundhed.

Ulla har således en stor og bred videnskabelig baggrund inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Ulla har fungeret som seniorforsker i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse frem til i dag, og vi ser meget frem samarbejdet med at videreudvikle dette forskningsområde, som er centralt i nedbringelsen af sygdomsbyrden og reduktion i social ulighed i samfundet.

Redaktør