Professor: D-vitamin til gravide forebygger astma hos små børn

​Videnskab.dk beskrev 27. januar 2016 to studier hos hhv. Dansk BørneAstma Center og Harvard Medical School af i alt 1.500 kvinder, hvor det blev undersøgt, om D-vitamintilskud til gravide kan forebygge astma hos børn. Studierne kunne hverken be- eller afkræfte effekten af D-vitamintilskud på astma.

En af forskerne bag det danske studie professor i børnesygdomme på Københavns Universitet og overlæge på Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Hans Bisgaard mener, at studierne ikke viser effekt på risikoen for astma, fordi der er for få personer med.

Professor på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden samt Rigshospitalet Allan Linneberg mener, at det er for tidligt at konkludere noget endeligt om sammenhængen mellem D-vitamin og astma. Allan Linneberg mener, at der skal større studier eller en metaanalyse af en række studier til.

Allan Linneberg påpeger, at det er lidt uklart om det, der måles i studierne, er egentlig astma, eller om det er andre luftvejsproblemer, som forsvinder med alderen. Op til 60 procent af små børn vokser fra luftvejsproblemer.

Det ekstra tilskud af D-vitamin til de gravide kvinder resulterede ifølge Hans Bisgaard i en væsentlig mindre risiko for astma hos børnene.

Lars Hyldstrup, overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital mener, at man ikke kan afvise, at D-vitamin har betydning for udvikling af astmasymptomer hos børn inden for de første tre år.

Læs hele artiklen på videnskab.dk​ 

Redaktør