Videnskab.dk bragte 25. august 2015 artikel, hvor forskere foreslår indførelse af ny fedtskat

​Forskere vil gerne have indført en ny fedtafgift, da den vil forbedre folkesundheden og forhindre dødsfald på grund af blodpropper. Forskerne mener, at det er vigtigt, at den skal laves af eksperter i folkesundhed og ikke styres af økonomiske interesser. Der er delte meninger hos politikerne om en ny fedtafgift.

​Torben Jørgensen, leder af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) og professor på Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet udtaler: »Næste gang beskatning på fødevarer kommer på tale, bør politikerne ikke kun alliere sig med skatteeksperter, men også med fødevareøkonomer og folkesundhedseksperter, så det er folkesundhedsperspektivet, der sætter retningen for afgiften, frem for økonomiske hensyn. Derudover kan man også håbe på mindre inddragelse af de berørte fødevareindustrier og mindre spin, og i stedet holde sig til forskningen. I det hele taget mangler Danmark en neutral instans inden for folkesundhed - ligesom englænderne har det - og som politikere kan henvende sig til, når man forsøger at øge folkesundheden gennem afgifter.«

Læs hele artiklen på http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-indfor-en-ny-fedtskat

Redaktør