Om Forskningscenteret

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) er en forskningsinstitution i Region Hovedstaden under Center for Sundhed. 


Cirka 55 personer er ansat, hvoraf en del er ansat på tidsbegrænsede projekter. 

Den faste stab inkluderer forskere, statistikere, administrativt personale, datapersonale samt personale til udførelse af befolkningsundersøgelser (sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer).