Lene Hammer-Helmichs ph.d-forsvar april 2015

Lene Hammer-Helmich forsvarede sin ph.d. ”Implications of eczema, asthma and hay fever in children - and the role of socioeconomic position” fredag den 17. april 2015 på Glostrup Hospital, Festsalen.

Lene Hammer-Helmich beskrev byrden af allergiske sygdomme både for samfundet og for det enkelte barn.

Afhandlingen kan lånes fra Forskningscentrets bibliotek.​

Redaktør