Publikationsliste

​På denne side kan du downloade den samlede liste over publikationer udgået fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.  

En publikation udgår fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) når:

- publikationen omhandler data indsamlet ved forskningscentret. Forfatterne til disse publikationer behøver således ikke at have været ansat ved FCFS, men de anvendte data befinder sig i centrets forskningsregister (bortset fra Copenhagen Male Study).

​- en forsker ansat ved centret er første- eller medforfatter på publikationen. For nyansatte gælder det, at en del af arbejdet med publikationen skal være foregået efter ansættelse på forskningscentret, for at pågældende publikation figurerer i publikationslisten.


Kurve2013.JPG


Du kan downloade den samlede publikationsliste her

Redaktør