Ny viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed

Symptomer over for almindeligt forekommende dufte og andre kemiske stoffer er hyppige i den voksne danske befolkning, hvor mere end hver fjerde reagerer med hovedpine og luftvejsirritation ved udsættelse for f.eks. parfumestoffer eller afdampning fra friske tryksager. I nogle tilfælde udvikler symptomerne sig til en kronisk tilstand, som på dansk hedder duft- og kemikalieoverfølsomhed. Årsagerne er fortsat medicinsk uafklarede, hvorfor der i dag findes begrænsede behandlingstilbud.

De fleste duft- og kemikalieoverfølsomme forsøger at undgå de ting, der gør dem syge, og det betyder, at de i stor udstrækning undgår situationer, hvor de f.eks. vil møde mange parfumestoffer, som i bussen på vej til arbejde, til møder på arbejdspladsen eller i køen i supermarkedet. Duft- og kemikalieoverfølsomhed kan derfor være en svært invaliderende tilstand.  

​​​​​En netop offentliggjort artikel fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har givet ny viden omkring forløbet af symptomer over for almindeligt forekommende dufte og andre kemiske stoffer i den voksne befolkning, samt antallet af nye tilfælde set over en 5-årig periode. Artiklen peger på, at symptomerne forsat er til stede hos 69 % efter 5 år, samt at 15.5 % har udviklet symptomer efter 5 år. Disse tal viser, at der er et stort behov for at styrke vores viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed.  Artiklen peger samtidig på, at negative følelsesmæssige tilstande, som f.eks. en større tilbøjelighed til at føle vrede, ængstelse eller bekymring, øger sandsynligheden for at udvikle symptomer over for dufte og andre kemiske stoffer, samt sandsynligheden for at symptomerne forsat er til stede efter 5 år. Dette kan ikke bruges til at sige, at duft-og kemikalieoverfølsomhed er psykologisk bestemt, men at individuelle psykologiske faktorer kan være medvirkende.

Duft-og kemikalieoverfølsomhed er én af de medicinsk uafklarede tilstande som aktuelt undersøges i DanFunD projektet, der har til formål at afdække årsagerne til at så mange udvikler medicinsk uforklarede kroniske smerter og træthedsbetingede sygdomme. 


Sine Skovbjerg, Karl Bang Christensen, Jeanette Frost Ebstrup, Allan Linneberg, Robert Zachariae, Jesper Elberling. Negative affect is associated with development and persistence of chemical intolerance: A prospective population-based study. J Psychosom Res. 2015; May;78(5):509-14. PubMed


Kontaktperson:  Post doc. Sine Skovbjerg, sine.skovbjerg.jakobsen@regionh.dk
​​

Redaktør