Tak til Helsefonden for forlængelse af bevilling

Med forlængelse af bevillingen muliggøres nye projekter med fokus på fremme af folkesundheden.

I 2010 modtog Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) en femårig bevilling på 25 millioner kroner fra Helsefonden til en række projekter med fokus på forskellige typer af forebyggelsesstrategier, herunder individorienterede strategier, strukturelle strategier og strategierne i kombination. Projekterne, der er blevet iværksat, har omhandlet et bredt spektrum af emner, eksempelvis effekten af livsstilssamtaler, forbedringer af de instrumenter, som bruges af sundhedspersonale i livsstilssamtaler med borgere, effekten af fødevareberigelse, effekten af saltreduktion i befolkningen, effekten af beskatning af fedt samt effekten af indsatser i lokalsamfundet.

I starten af 2015 kvitterede Helsefonden for dette arbejde ved at forlænge bevillingen i yderligere fem år med 2 millioner om året. I denne anden periode vil fokus være på fire områder:

  1. Betydningen af afgifter på salg af fødevarer, tobak og alkohol
  2. Analyser af årsager til den manglende effekt af generelt sundhedstjek samt udvikling af nye individorienterede strategier med fokus på reduktion i social ulighed
  3. Effekten af mikronæringsstoffer på folkesundheden med fokus på berigelse af fødevarer med fx D-vitamin og jod samt reduktion af salt
  4. Udvikling af en lokalsamfundsmodel, hvor flere sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategier bringes i spil med henblik på at forbedre folkesundheden.

FCFS takker Helsefonden mange gange for den store tillid og støtte, der er udvist med forlængelsen af bevillingen.


Kontaktperson: Enhedschef Torben Jørgensen, torben.joergensen@regionh.dk​

Redaktør