EU-bevilling

​FCFS deltager i EU-projektet  “EUthyroid: Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe”. Projektet – som ledes af professor Henry Völzke, Greifswald Universitet, Tyskland - har netop modtaget en stor bevilling fra EU over en treårig periode.

Projektets formål er at evaluere jodmanglen og dens konsekvenser i 24 europæiske lande samt at initiere en struktur for harmonisering af monitorerings- og forebyggelsesprogrammer af jodmangel. Det endelige mål er at sikre en forebyggelse af jodmangelsygdomme i Europa.

På trods af, at jodmangel let kan forebygges ved at berige bordsalt, industriel salt og foder til kvæg med jod, hører Europa fortsat til en af de dårligst regulerede regioner, hvad angår tilgængelighed af joderet salt. Jodmangel giver sygdomme i skjoldbruskkirtlen og kan i ekstreme tilfælde føre til dværgvækst og hjerneskade. Det er beregnet, at ca. 360 mio. europæiske borgere er eksponeret for jodmangel. Et effektivt europæisk monitoreringsprogram er et nødvendigt skridt for at forhindre følgerne af jodmangelsygdomme. Fra FCFS deltager seniorforsker Betina Heinsbæk Thuesen som leder af arbejdspakke 1, der omhandler arbejdet med at udvikle et kort over jodstatus i de europæiske befolkninger.

Projektet er inspireret af det danske DanThyr-projekt, hvor FCFS har deltaget i monitorering af den danske jodberigelse siden midten af 90’erne.


Kontaktperson: Post.doc. Betina Heinsbæk Thuesen, betina.heinsbaek.thuesen@regionh.dk

Redaktør