Hvorfor er sundhedsprofessionelle så uenige om elektroniske cigaretter?

​At rygning er stærkt sundhedsskadeligt og bør begrænses mest muligt er ikke længere noget sundhedsprofessionelle og forskere sætter spørgsmålstegn ved. Der er dog stærk uenighed omkring, hvorvidt elektroniske cigaretter (e-cigaretter) er et hensigtsmæssigt alternativ til rygning, der kan redde menneskeliv, eller om de er en bombe under folkesundheden.

De sundhedsprofessionelle grupperer sig i to lejre: den ene er "harm reduction fortalerne", og den anden er "folkesundheds-fortalerne". De, der tror på "harm reduction", er tilhængere af e-cigaretter og mener, at vi bør opfordre til brug af ethvert middel, der kan mindske rygning. De refererer til undersøgelser, der viser, at koncentrationen af de skadelige stoffer er meget lavere end i cigaretter, og undersøgelser, der viser, at rygere oplever forbedringer i deres helbred og meget ofte holder op med at ryge ved brug af e-cigaretter. De påpeger herudover, at det er væsentlig bedre, at børn eksperimenterer med e-cigaretter i stedet for med almindelige cigaretter.

Litteraturen på området viser dog alvorlige metodiske problemer, interessekonflikter, relativ få og små studier, inkonsistente og modsatrettede resultater og mangel på langsigtet follow-up. Tilmed har undersøgelser, der frikender e-cigaretter for helbredsskade, ofte været sponsoreret af industrien. Det er derfor ikke muligt at konkludere på sikkerheden af brug af e-cigaretter endnu.

Flere undersøgelser viser, at:

  • E-cigaretbrugere har lavere rygestoprater end brugere af almindelige cigaretter
  • E-cigaretter er ikke mere effektive end nikotinplaster, men flere blev hængende på e-cigaretten.
  • E-cigaretter indeholder kræftfremkaldende stoffer, og mange andre stoffer, som endnu ikke er undersøgt
  • En række bekymrende helbredseffekter:
    • Gener påvirkes i retning af kræft
    • Dyr udvikler astma og dør, når de udsættes for virus
    • Forsøgspersoner får påvirket lungefunktion

På verdensplan er der sket en eksplosiv stigning i antallet af børn og unge, som bruger e-cigaretter. Herhjemme har 15 % af alle 15-årige brugt eller bruger e-cigaretter, og flere undersøgelser tyder på, at eksperimenteren med e-cigaretter øger risikoen for at begynde at ryge. E-cigaretter appellerer til børn og unge på flere måder: De er billige og nemme at få fat på, smager af slik, markedsføres af populære rollemodeller som skuespillere og musikere, og ingen håndhæver, om man er voksen, når man køber dem. Derfor er folkesundhedsfortalerne bekymrede. Hvis du er interesseret i at læse mere:....


Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk

Redaktør