Offentlig transport og pendling

Studier viser, at aktive pendlere har en lavere risiko for udvikling af kronisk sygdom. Aktiv pendling omfatter gang eller cykling til og fra arbejde/uddannelse eller til et givent stoppested/station, imellem stoppesteder/stationer og til det endelige rejsemål.

 

Tre ud af fire borgere går eller cykler i forbindelse med transport til og fra arbejde/uddannelse – det viser tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2010. I et netop afsluttet ph.d. studie anvendes et nyt mål for tilgængeligheden af offentlig transport i forbindelse med sundhedsforskning. Studiet viser, at jo større areal en borger kan nå inden for en time vha. offentlig transport, jo større sandsynlighed er der for at borgeren er aktiv i forbindelse med transport til og fra arbejde/uddannelse. Arealet som den enkelte borger kan nå afhænger ikke af afstanden til nærmeste stop, men af antallet af stop inden for en radius af 1 km. Studiet viser også, at afstand til arbejde/uddannelse, alder og køn spiller en rolle i forhold til aktiv pendling:

  • Borgere, som bor indenfor en radius på 10 km fra arbejde/uddannelse, og som har gode muligheder for at nå langt med offentlig transport, er oftere aktive i forbindelse med transport til og fra arbejde sammenlignet med borgere, som har dårligere muligheder for at komme rundt.
  • For borgere over 29 år er der er en positiv sammenhæng mellem det areal, som en borger kan nå via offentlig transport, og gang og cykling til og fra arbejde/uddannelse. Denne sammenhæng ses ikke for pendlere under 29 år.
  • Kvinder, der bor i områder med gode muligheder for offentlig transport har signifikant større sandsynlighed for at være aktive pendlere end kvinder, der bor i områder uden gode rejsemuligheder. Denne sammenhæng ses ikke for mænd.

Studiet viser, at offentlig transport støtter op om aktiv pendling. Planlægning af offentlig transport har dermed et stort potentiale for at medføre positive sundhedseffekter hos borgere, der benytter sig af aktiv pendling

Kontaktperson: Sektionschef Charlotte Glümer, charlotte.gluemer@regionh.dk

Redaktør