De stillesiddende adfærdsmønstre

​I dagens moderne samfund er det at sidde ned blevet så "naturligt", at fysisk aktivitet nærmest er blevet en unaturlig del af hverdagen. Vi sidder ned i bilen til og fra arbejdet, når vi er på arbejde - og i vores fritid sidder vi ned for at se fjernsyn, læse, bruge computer, tablet eller smartphone. Denne udvikling hejser et bekymrende rødt flag for folkesundheden, efter at flere studier har fundet en mulig årsagssammenhæng mellem langvarig, daglig stillesiddende tid, og type 2-diabetes, hjertekarsygdom og dødelighed, også efter at der er taget højde for betydningen af andre risikofaktorer.

Spørgsmålet er, hvordan vores stillesiddende adfærdsmønstre egentlig ser ud? Er der forskel på stillesidning på arbejdsdage og fridage? Afhænger stillesidning i fritiden af, hvor stillesiddende vi er på arbejdet? Og påvirker vores opfattelser af fysisk aktivitet, i hvor høj grad vi er stillesiddende? Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har sammen med det franske Institute of Cardiometabolism and Nutrition (ICAN) og The Nutritional Epidemiology Research Unit (UREN) undersøgt selvrapporterede stillesiddende adfærdsmønstre i en fransk kohorte bestående af 35.444 voksne i arbejde.

Resultaterne viser tydeligt, at deltagerne var stillesiddende en stor del af dagen, både på arbejdsdage og på fridage:

  • På arbejdsdage var deltagerne stillesiddende ca. 4 timer og 10 minutter[1] på arbejdet, 1 time og 6 minutter i forbindelse med transport og 2 timer og 11 minutter i fritiden. Den største tidsrøver blandt de stillesiddende fritidsaktiviteter var "computer og andre skærm-aktiviteter" (f.eks. tablets) med ca. 2 timer og 11 minutter pr. dag, efterfulgt af 1 time og 32 minutter tilbragt foran TV/DVD, og 58 minutter brugt på "ikke skærm-aktiviteter" (f.eks. læsning, syning og lignende).
  • På fridage var deltagerne stillesiddende ca. 51 minutter i forbindelse med transport og 3 timer og 11 minutter i fritiden. TV/DVD var den primære stillesiddende fritidsaktivitet med ca. 2 timer og 14 minutter, efterfulgt af 1 time og 51 minutter brugt på "computer og andre skærm-aktiviteter", og 1 time og 18 minutter brugt på stillesiddende aktiviteter, som ikke var skærm-baserede. 

​Resultaterne viser også, at folk, der sidder meget ned på deres arbejde, også er dem, der sidder mest i deres fritid. Der kompenseres dermed ikke for stillesidning på arbejdet med mindre stillesidning i fritiden.

Det viser sig desuden, at negative opfattelser af fysisk aktivitet i forhold til for eksempel ens opfattelse af egen fysisk aktivitet og ens familieværdi er stærkt associeret med mere tid tilbragt i siddende stilling uden for arbejdet.

Undersøgelser som denne er nødvendige for at vurdere, hvordan vi forebygger den udbredte stillesiddende adfærd i hverdagen. Fundene giver anledning til især at fokusere på den ophobning af generel stillesiddende adfærd, vi ser blandt​ de med stillesiddende arbejde, og på vores opfattelser af fysisk aktivitet, som ser ud til at hænge sammen med, hvor meget vi sidder stille i hverdagen.

[1] Resultaterne præsenteres her i timer og minutter for læsevenlighedens skyld. Disse kan dermed ikke genfindes direkte i artiklen.


Kontaktperson: Ph.d.-studerende Madina Saidj. madina.saidj@regionh.dk


Said M, Menai M, Charreire H, Weber C, Enaux C, Aadahl M, Kesse-Guyot E, Hercberg S, Simon C, Oppert JM. Descriptive study of sedentary behaviours in 35,444 French working adults: cross-sectional findings from the ACTI-Cités studyPubMed​


Redaktør