PROCRIN - Brobygning mellem forskning og klinisk praksis

Danmark har en enestående mulighed for forskning i databaser, men aktuelt bliver mange af de eksisterende, unikke data ikke udnyttet fuldt ud. Danmarks cirka 60 landsdækkende, kliniske kvalitetsdatabaser og de nationale sundhedsregistre har alle et uudnyttet potentiale - først og fremmest på grund af mangel på henholdsvis kendskab til databaserne, ensartet dokumentation, og ekspertise i brugen og sammenkoblingen af data.

Med en bevilling på ca. 50 millioner kroner har Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden i fællesskab valgt at støtte et toårigt forskningsprogram, der har som hovedmål at integrere forskningsresultater i det daglige kliniske arbejde og herved bygge bro mellem forskning og klinisk praksis.

Forskningsprogrammet, der har fået navnet PROCRIN, Program for Clinical Research Infrastructure, skal synliggøre og lette adgangen til samt kvalificere brugen af data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og registre for forskere og forskningsinteresserede klinikere.

PROCRIN består af 5 delprogrammer, hvoraf Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) indgår i delprogram 2 og 4:

  • Formålet med delprogram 2 er, at udarbejde en standardiseret dokumentation af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst (KCEB Øst) ved FCFS varetager epidemiologisk og statistisk support af ca. 1/3 af de landsdækkende kvalitetsdatabaser og vil i samarbejde med databasernes styregrupper udarbejde denne dokumentation. Dokumentationen bliver tilgængelig online i løbet af de to år forskningsprogrammet varer, og kan findes her.
  • Formålet med delprogram 4 er at etablere forskningsrådgivning til kliniske forskningsprojekter med udgangspunkt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og registre. Dette skal ske via de klinisk epidemiologiske funktioner ved FCFS i Glostrup samt de klinisk epidemiologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense. PROCRIN vil under dette delprogram støtte en række forskningsprojekter initieret af kliniske forskere med bistand til protokolskrivning, ansøgninger til Datatilsynet mv., epidemiologisk design og biostatistik. Der lægges vægt på, at et eventuelt projekt besvarer et vigtigt klinisk spørgsmål indenfor diagnostik, behandling, rehabilitering og prognose.

Støtte kan søges af klinikere med interesse i forskning baseret på kliniske databaser og registre, som ikke i egen afdeling eller institution har adgang til epidemiologisk eller biostatistisk bistand. .

PROCRIN's langsigtede mål er at medvirke til at skabe den mest komplette og nyttige nationale befolkningsbaserede kliniske datainfrastruktur i verden, hvilket vil højne forskning og klinisk praksis mange år frem i tiden. Disse enestående befolkningsbaserede data af høj kvalitet vil vedvarende tiltrække forskningstalenter og finansielle ressourcer til gavn for folkesundheden.

 

Kontaktperson: Professor, overlæge Merete Osler, merete.osler@regionh.dk

Redaktør