Cøliaki - en underdiagnosticeret og overset sygdom

Ti gange flere lider af tarmsygdommen cøliaki end først antaget. Det viser tal fra en ny undersøgelse foretaget af forskere ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) og Gentofte Hospital.

Cøliaki er en tyndtarmssygdom, som opstår, når indtagelse af gluten udløser en immunreaktion imod kroppens egne celler/stoffer i tarmen. Herved ødelægges tyndtarmens slimhinde, hvilket kan medføre dårlig optagelse af næringsstoffer. Gluten er et protein, som findes i kornsorter som hvede, byg og rug, hvorfor cøliaki ofte kaldes for glutenintolerance. Symptomerne kan vise sig i form af oppustethed, diarré og mavesmerter, og cøliaki kan føre til fejlernæring og øget risiko for kræft. Sygdommen behandles med glutenfri diæt.

Registerstudier af den danske befolkning viser, at 50 ud af 100.000 borgere har cøliaki, hvilket er overraskende lavt i forhold til forekomsten i vores nabolande. For at finde ud af om dette tal var retvisende, gennemførte forskere ved FCFS en screening af en almindelig voksen befolkning i Danmark. I alt 2.300 københavnere blev screenet, og de, der var positive for cøliakiantistoffer, blev sendt videre til undersøgelser hos en speciallæge. Resultatet viste en forekomst på 500 ud af 100.000 borgere, hvilket er ca. 10 gange højere end den kendte forekomst. Kun 1 ud af de 11 tilfælde med cøliaki, som blev fundet, var kendt af patienten selv eller registreret i danske sygdomsregistre. Dette tyder på, at sygdommen er væsentligt underdiagnosticeret og overset. 

Studiets bud på forekomsten af cøliaki ligger tættere på tallene fra andre lande, for eksempel Sverige og Finland. Den fortsatte forskning på FCFS fokuserer nu på at finde ud af, om der er bestemte grupper i befolkningen, som vi skal være særligt opmærksomme på, og hvor vi måske skal anbefale screening for cøliaki. Der er også brug for mere viden om konsekvenserne af ubehandlet cøliaki.

Resultaterne er offentliggjort i en artikel i det videnskabelige tidsskrift "Scandinavian Journal of Gastroenterology". Artiklen kan downloades fra tidsskriftets hjemmeside: http://informahealthcare.com.ep.fjernadgang.kb.dk/doi/abs/10.3109/00365521.2015.1010571

Resultaterne er desuden omtalt i Politiken den 15. februar 2015:

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2548510/undersoegelse-overraskende-mange-kan-ikke-taale-gluten/

 

Kontaktperson: Professor Allan Linneberg, allan.linneberg@regionh.dk

Redaktør