Langtidsvirkninger af allergi

​I​ mange af de befolkningsundersøgelser, som er gennemført på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) igennem årene, har allergi-testning været en del af undersøgelsesprogrammet. Allergi mod eksempelvis græs eller kat kan testes ved måling af antistoffer i blodet eller priktestning i huden. Er en person positiv overfor for eksempel græs, betyder det, at denne persons immunsystem er sensibiliseret og dermed som oftest også allergisk overfor græs. Allergi er forbundet med nedsat livskvalitet, øget sygefravær og brug af medicin og sundhedsydelser. Allergikere har desuden øget risiko for astma, eksemsygdomme og infektioner.

Da allergi afspejler en ændring i immunsystemets funktion, har det været overvejet, om allergi øger risikoen for en række andre kroniske sygdomme på langt sigt. Igennem en længere årrække har forskere ved FCFS fulgt 15.000 allergi-testede voksne danskere i flere sygdomsregistre og fundet, at det at være allergisk (at have en positiv allergitest) ikke var forbundet med en enten højere eller lavere dødelighed eller en øget risiko for udvikling af hjertekarsygdom, diabetes eller kræft. Til gengæld bekræfter disse undersøgelser den kraftige stigning i forekomsten af allergiske sygdomme, der har fundet sted siden 1970’erne, særligt for høfeber og allergisk astma. I dag er høfeber den hyppigste kroniske sygdom i Danmark, men altså ikke forbundet med højere dødelighed og risiko for hjertekarsygdom, diabetes eller kræft.

Kontaktperson: Sektionschef, professor, Allan Linneberg, allan.linneberg@regionh.dk

Skaaby T, Husemoen LL, Thuesen BH, Hammer-Helmich L, Linneberg A. Atopy and cause-specific mortality. Clin Exp Allergy. 2014 Sep 14. doi: 10.1111/cea.12408. [Epub ahead of print] PubMed

Skaaby T, Husemoen LL, Thuesen BH, Jeppesen J, Linneberg A. The association of atopy with incidence of ischemic heart disease, stroke, and diabetes. Endocrine. 2014 Jun 12. [Epub ahead of print] PubMed

Redaktør