Salt og risiko for hjertekarsygdom

Danskernes indtag af salt – særligt via industrielt forarbejdede fødevarer – er genstand for stor interesse fra både forskere, politikere og fødevareindustrien. Forskere ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har beregnet, at vi hvert år vil kunne spare mellem 1.000 og 1.500 dødsfald og endnu flere nye tilfælde af hjertekarsygdom, hvis vi alle spiste 3 gram mindre salt om dagen. Disse beregninger er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet sammenhængene mellem et reduceret saltindtag og ændringer i blodtryk og kolesteroltal ikke er fuldt ud belyst i den brede befolkning. Forhøjet blodtryk og kolesteroltal er nogle af de vigtigste markører i forhold til vurdering af risikoen for udvikling af hjertekarsygdom. De direkte sammenhænge mellem saltindtag og forekomst af hjertekarsygdom er ligeledes ikke undersøgt til fulde endnu.

Forskere ved FCFS har udviklet en simpel metode til beregning af saltindtaget på baggrund af natrium- og kreatininindholdet i en urinprøve. Denne metode er et vigtigt redskab i forhold til at kunne monitorere saltindtaget i den brede danske befolkning. Metoden kan også bruges til at undersøge helbredseffekter af højt og lavt saltindtag. Nye resultater viser en sammenhæng imellem et højt saltindtag og forhøjet blodtryk, men samtidig også en sammenhæng med et lidt lavere kolesteroltal. Takket være en bevilling fra Hjerteforeningen vil forskerne gå videre og undersøge hvordan ændringer i saltindtaget påvirker blodtrykket og kolesteroltallet samt udviklingen af hjertekarsygdom.

Kontaktperson: Post.doc. Betina Heinsbæk Thuesen, betina.heinsbaek.thuesen@regionh.dk


Redaktør