Kronisk hovedpine og medicinoverforbrug er et væsentligt folkesundhedsproblem

I 1989 blev der for første gang gennemført et populations-baseret epidemiologisk studie af forekomsten af hovedpine i et samarbejde mellem neurologisk afdeling, Glostup Hospital og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Studiet var banebrydende, og dets resultater blev publiceret i tidskriftet Neurology. I studiet deltog 740 personer bosiddende i Københavns Amt. Forekomsten af kronisk hovedpine var dengang 3,2 %.

En stor del af de borgere, der har kronisk hovedpine, spiser hyppigt smertestillende medicin, både specifik medicin mod migræne, men også svagere smertestillende præparater som panodil og kodymagnyl. Disse borgere har en stor risiko for at udvikle medicinoverforbrugs-hovedpine (MOH), en veldefineret hovedpineform, som er forårsaget af overforbrug af smertestillende medicin. MOH er således en forgiftningstilstand, hvor indtag af hovedpinepiller medfører mere hovedpine.

Internationale befolkningsundersøgelser anslår, at 11–70 % af de borgere, som har kronisk hovedpine, overforbruger smertestillende medicin. På verdensplan er forekomsten af MOH 0,5 - 7,2 %.

I forbindelse med Sundhedsprofilen 2010 indgik Dansk Hovedpinecenter og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed et samarbejde med henblik på bl.a. at undersøge forekomsten af hovedpine og MOH blandt borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland (n=68.518). Resultaterne viser, at 3,3 % af borgerne har kronisk hovedpine, og at 53,0 % af disse borgere har et medicinoverforbrug. Forekomsten af MOH i Danmark er 1,8 %; hvilket er lidt højere end i Norge, men på niveau med forekomsten i Sverige. Forekomsten af kronisk hovedpine er højere blandt kvinder, men kvinder og mænd med kronisk hovedpine har den samme forekomst af medicinoverforbrug. Kronisk hovedpine og MOH er desuden mere udbredt blandt personer med lav socioøkonomisk status og blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Ovenstående resultater er vigtige, da MOH kan forebygges. Det er derfor nødvendigt at klarlægge relevante risikofaktorer for udvikling af MOH, således at patientgruppen kan opspores og tilbydes behandling. Vi ved, at prognosen er god efter medicinsanering (ophør af smertestillende medicin i en periode). Det er Dansk Hovedpinecenters erfaring, at antallet af migræneanfald kan reduceres med 2/3 for den enkelte patient, og at antallet og intensiteten af spændingshovedpineanfald kan halveres.


Westergaard ML, Holme Hansen E, Glümer C, Olesen J and Jensen RH. Definitions of medication-overuse headache in population-based studies and their implications on prevalence estimates: A systematic review. Cephalalgia 2014;34(6):409-425.  PubMed

Westergaard ML, Glümer C, Hansen EH, Jensen RH. Prevalence of chronic headache with and without medication overuse: Associations with socioeconomic position and physical and mental health status. Pain 2014;155:2005-2013. PubMed

Kontaktperson: Læge, ph.d.-studerende Maria Lurenda Westergaard, Dansk Hovedpinecenter,  Maria.Lurenda.Westergaard@regionh.dk

Redaktør