Folkesundhedsprisen 2016 går til SoL- projektet

​Dansk Selskab for Folkesundhed uddeler årligt "Folkesundhedsprisen" for at hædre en person, et projekt, en institution eller en kommune, der i særlig grad har gjort en indsats for samfundsmedicinen og folkesundhedsarbejdet i Danmark. I år modtog projekt SoL (Sundhed og Lokalsamfund) denne pris.

I perioden 2012-2015 har SoL haft fokus på børnefamiliers indkøbs-, spise og bevægelsesvaner, og på at styrke børnefamiliers sociale engagement og trivsel i udvalgte lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred. Overordnet var projektet baseret på supersetting-tilgangen til mobilisering af lokalsamfundets borgere og professionelle aktører.

Med Nordea fonden som hovedsponsor blev projekt SoL gennemført som et partnerskab mellem tre danske forskningsinstitutioner (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Steno Center for Sundhedsfremmeforskning og Aalborg universitet) og en lang række lokale aktører i civilsamfundet, foreningslivet, institutionslivet, erhvervslivet, medieverdenen og den offentlige kommunale administration.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over prisen og udtaler til Avisen.dk (d.26/09-2016): "Vi kan ikke forvente, at folk lever sundt, når omgivelserne ikke understøtter det eller direkte modvirker det. Derfor er SoL udtryk for nytænkning, fordi projektet kombinerer fokus på det enkelte menneske og ændringer i strukturen i samfundet".

Blandt partnere i SoL projektet er der også stor begejstring over prisen og projektets fremtidige betydning. Sektionschef på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Ulla Toft udtaler: "Projektet har potentialet til at danne basis for en model for fremtidigt arbejde med sundhedsfremme i lokalsamfund og har dermed skabt et gennembrud for at skabe nye veje i arbejdet med folkesundhed".

På Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ønsker man i høj grad at udnytte erfaringen fra SoL. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at søsætte et nyt ambitiøst forskningsprojekt bl.a. i samarbejde med to kommuner i Region Hovedstaden og to kommuner i Region Nord.

 

Kontaktperson:  Ulla Toft, ulla.toft@regionh.dk

Redaktør