Langsigtet effekt af livsstilsrådgivning i en rask befolkning

​En sund livsstil øger sandsynligheden for et langt liv uden langvarig kronisk sygdom, og en del studier viser, at man kan opnå en sundere livsstil hos både raske og syge personer, hvis man tilbyder rådgivning og støtte til dette.

I 1999-2006 blev én af verdens største lodtrækningsundersøgelser, Inter99 undersøgelsen, gennemført på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Formålet var at opnå sundere livsstil i en rask befolkning. Deltagerne blev tilbudt rådgivning individuelt og i grupper over en periode på fem år. Resultatet var en sundere livsstil i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

Spørgsmålet var, om denne sundere livsstil ville vare ved efter, at studiet var slut. Desværre viser de fleste undersøgelser med længere opfølgning, at effekten af interventionen aftager eller forsvinder, når støtten ophører. For at se på en eventuel varig effekt af Inter99 undersøgelsen, fik deltagerne tilsendt spørgeskemaer og spurgt om deres livsstil fem år efter afslutningen på interventionen.

Resultaterne viste, at kvinderne i interventionsgruppen havde større indtag af frugt end kontrolgruppen, mens mændene i interventionsgruppen var mere fysisk aktive. Både mænd og kvinder i interventionsgruppen indtog mindre mættet fedt, færre røg og drak store mængder alkohol ved samme lejlighed (binge drinking) end kontrolgruppen. Der er i analyserne taget højde for, at borgere med en sundere livsstil er mere tilbøjelige til at svare på spørgeskemaer, men på trods af det kan risikoen for selektionsbias ikke helt udelukkes.

Desværre fandt hverken Inter99 undersøgelsen eller andre undersøgelser af samme art nogen effekt på sygdom og død på populationsniveau. De samlede resultater kan tolkes således, at der ikke skal gennemføres livsstilsrådgivning af den generelle befolkning, men at de personer, som henvender sig til sundhedssystemet (og dermed er motiverede), naturligvis skal tilbydes hjælp, da nogle personer ser ud til at have varig gavn af livsstilsrådgivning.


Kontaktperson: Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk​


Baumann S, Toft U, Aadahl M, Jørgensen T, Pisinger C. The long-term effect of a population-based life-style intervention on smoking and alcohol consumption. The Inter99 Study-a randomized controlled trial. Addiction 2015: Epub ahead of print. PubMed

Baumann S, Toft U, Aadahl M, Jørgensen T, Pisinger C. The long-term effect of screening and lifestyle counseling on changes in physical activity and diet: the Inter99 Study - a randomized controlled trial. nt J Behav Nutr Phys Act 2015 ;12:33. PubMed
Redaktør