Opvækst i storbyen øger risikoen for allergi

At forekomsten af allergi er højere i byer end i mere landlige omgivelser viser studier fra en række lande. Men det er ny viden, at der også er markante forskelle i allergiforekomsten imellem land og by i Danmark – det viser et studie foretaget af forskere fra Århus, Ålborg og Københavns universiteter samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS). Studiet har fået stor mediedækning nationalt og internationalt.

Studiepopulationen bestod af 1236 danske mænd i alderen 30-40 år, som fik taget blodprøver og blev priktestet med forskellige allergener som græspollen, birkepollen, bynkepollen, husstøvmider og dyr, som hund, kat og hest.

Resultaterne viste, at risikoen for udvikling af allergi senere i livet i høj grad afhang af det sted, deltagerne var født og opvokset. Deltagere opvokset på landet havde en markant mindre risiko for udvikling af allergi sammenlignet med deltagere opvokset i storbyen.

At man ser markante forskelle i en så relativ homogen befolkning som den danske, hvad angår kultur, livsstil, miljø og genetisk sammensætning, er det særlige ved dette studie. Disse forhold gør det mere sandsynligt, at de stærke by-land forskelle skyldes nogle reelle forskelle i risikofaktorer i miljø og/eller livstil, dvs. at der virkeligt eksisterer nogle 'allergifremmende' faktorer i byerne eller nogle 'allergibeskyttende' faktorer på landet. Det helt store spørgsmål er, hvilke faktorer det helt præcist drejer sig om.

Den såkaldte hygiejnehypotese bruges ofte som forklaring. Hypotesen går ud på, at flere mikroorganismer og andet skidt i det landlige miljø beskytter immunsystemet imod allergi. En alternativ forklaring kunne være, at det er den massive eksponering for allergener, fx pollen, husstøvmider og skimmelsvampe på landet, der gør immunsystemet tolerant overfor disse. Med andre ord, man skal måske have en ordentligt dosis allergen tidligt i livet, så immunsystemet forstår, at disse proteiner er 'venner' og ikke 'fjender'. Et argument til støtte for den hypotese er, at man faktisk kan gøre allergiske patienter tolerante, hvis man giver dem stigende doser allergen, fx pollen. Dette kaldes immunterapi og har været brugt som allergi-behandling i 100 år.

Det er især en opvækst på landet, der synes at beskytte imod allergi. Men voksne kan måske også påvirkes af urbanisering. I et andet dansk studie fulgte vi en gruppe af voksne københavnere i 8 år. Vi så bort fra dem uden allergi ved starten af studiet. Risikoen for at udvikle ny allergi over denne 8 års periode var dobbelt så stor hos dem, der var flyttet fra provinsen til København før starten af studiet sammenlignet med dem, der havde boet hele livet i København. Flytter man til storbyen som voksen, øges allergirisikoen altså også i årene efter.

Disse resultater giver håb om, at vi kan finde nye måder at forebygge allergi på, hvis den fortsatte forskning kan finde ud af præcist, hvilke faktorer der er årsagen til disse by-land forskelle i allergiforekomsten.

 

Kontaktperson: Allan Linneberg, mail: allan.linneberg@regionh.dk

 

Elholm G, Linneberg A, Husemoen LL, Omland Ø, Grønager PM, Sigsgaard T, Schlünssen VThe Danish urban-rural gradient of allergic sensitization and disease in adults. ​Clin Exp Allergy 2015; Epub ahead of print. PubMed

Linneberg A​. Hypothesis: urbanization and the allergy epidemic--a reverse case of immunotherapy? Allergy. 2005 Apr;60(4):538-9. 
PubMed

Redaktør