Valg af metode har stor betydning for den samlede forekomst af kronisk sygdom i Region Hovedstaden

I rapporten Kroniske sygdomme - hvordan opgøres kroniske sygdomme kan man læse, at forekomsten af f.eks. slidgigt er markant større ved brug af spørgeskemadata sammenlignet med registerdata. Andelen af borgere i Region Hovedstaden, som identificeres med slidgigt, er således 20,4 %, når spørgeskemaer anvendes, og 4,2 % når forekomsten opgøres via registre i 2010. Ved brug af spørgeskemaer finder vi kort sagt en cirka fem gange så stor andel borgere med slidgigt som ved brug af registre. Læs rapporten her​​

Redaktør