Danskernes saltindtag kan nu følges på en valid og enkel måde

​Der er fokus på vores høje saltindtag i Danmark og sundhedsmyndighederne vil gerne følge udviklingen i danskernes saltindtag. Dette er nu blevet muligt ved hjælp af en enkelt urinprøve.​​

I Danmark spiser vi alt for meget salt. Det anbefales, at vi højest spiser 5 gram om dagen, men danske kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram, mens mændene spiser 9-11 gram. Størstedelen af det salt, vi indtager, stammer fra forarbejdede fødevarer. Desuden bekymrer danskerne sig ikke meget for, hvor meget salt de spiser, men det høje saltindtag betyder faktisk mange ekstra dødsfald og flere syge borgere hvert år. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har beregnet, at vi hvert år kunne spare mellem 1000 og 1500 dødsfald, ca. 1500 nye tilfælde af iskæmisk hjertesygdom, 600-1000 nye tilfælde af blodprop i hjernen. Økonomisk set kunne der spares 2 milliarder kroner, hvis vi alle spiste 3 gram mindre salt om dagen.

For at nedbringelse af danskernes saltindtag skal lykkes, er Fødevareministeriet, industrien og forskellige interesseorganisationer gået sammen i et partnerskab, som har til formål at skære tre gram af forbrugernes daglige saltindtag. I partnerskabet arbejdes der især på at reducere saltindholdet i den mad, vi køber i supermarkederne, i kantiner og restauranter, men der arbejdes også på at oplyse forbrugerne bedre omkring de sundhedsmæssige konsekvenser at et højt saltindtag.

For at kunne undersøge om indsatsen i bl.a. partnerskabet bærer frugt, er det vigtigt at følge saltindtaget i befolkningen over tid. Indtil nu har metoden til at vurdere saltindtaget primært været gentagne 24 timers urinopsamlinger, hvilket er både besværligt og dyrt. Derfor har forskere fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed arbejdet på at udvikle en metode, som på en enkel og valid måde kan vurdere det gennemsnitlige saltindtag i en befolkning. Det er lykkedes at udvikle en metode, hvor man ved hjælp af en enkelt urinprøve kan bestemme udskillelsen af natrium og kreatinin. Sammen med oplysninger om personens køn, alder, højde og vægt kan det daglige saltindtag estimeres. I en nyligt publiceret artikel beskrives denne metode og valideringen af denne. PubMed

Da denne nye metode har vist sig at være både enkel og valid, kan den fremover anvendes i monitoreringen af danskernes saltindtag i populationsbaserede studier og dermed give vigtig information til sundhedsmyndighederne, om vi er på den rigtige vej i forhold til at reducere saltindtaget i befolkningen.

Kontaktperson: Seniorforsker Ulla Toft, ulla.toft@regionh.dk

Redaktør