Aktiv transport i Region Hovedstaden

Fire ud af fem borgere går eller cykler på vej til og fra arbejde/uddannelsessted - det viser tal​​ fra Region Hovedstadens sundhedsprofil 2013. Mange borgere er fysisk aktive et stykke af vejen og tager bilen eller den kollektive transport resten af vejen.

Flere kvinder end mænd og flere unge end ældre er fysisk aktive i forbindelse med transport til og fra arbejde/uddannelsessted. Herudover spiller afstanden en rolle. Dobbelt så mange borgere med mindre end 10 km cykler eller går sammenlignet med borgere, som har mere end 10 km. De borgere, som har under 10 km til arbejde/uddannels​​essted, vælger cyklen som det foretrukne transportmiddel, uanset årstid. Mens borgere med mere end 10 km vælger cyklen om sommeren og bilen om vinteren. Aktiv transport er desuden et storbyfænomen – flere borgere i de københavnske bydele og i Frederiksberg Kommune cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessted. Generelt er der sket en positiv udvikling i aktiv transport – der er i dag flere borgere, der cykler eller går til og fra arbejde/uddannelsessted, end der var i 2010.

Kontaktperson​​: Projektleder Kirstine Magtengaard Robinson, kirstine.magtengaard.robinson@regionh.dk

Redaktør