Undersøgelse af ’Den danske step test’ til vurdering af kondition i ’Helbred2008’

​Kondition er et vigtigt parameter at måle på i forhold til risiko for udvikling af livsstilssygdomme. Men da selve målingen af kondition kan være både anstrengende og tidskrævende for deltagerne, har Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed sammenlignet to forskellige målemetoder.​​

I den befolkningsbaserede undersøgelse ’Helbred2008’ fik 795 mænd og kvinder mellem 30 og 60 år bestemt deres kondition dels ved en Watt-max test dels ved ’Den danske step test’. Watt-max testen udføres på cykelergometer og deltageren belastes gradvist til sin maximale ydeevne, mens ’Den danske step test’ udføres på en stepbænk, hvor konditallet estimeres ud fra hvor lang tid deltageren kan følge en progredieret step-rytme, givet ved et software-program. Step testen er udviklet af cand scient Morten Zacho og testen er en enkel og hurtig måde at bestemme kondition på, hvor deltageren ikke udsættes for maximalt belastning.

Ved sammenligning af kondition estimeret ved henholdsvis Watt-max testen og step testen sås en korrelation på r=0.69 blandt mænd og r= 0.77 blandt kvinder. Kondition målt med step testen var lidt højere end watt-max målt kondition, især blandt kvinder.

Det konkluderes, at step testen er en enkel og sikker metode til bestemmelse af kondition og at testen kan anvendes som alternativ til den mere tidskrævende watt-max test, som forudsætter maximal belastning af deltageren.

  


Online version af step test:

http://www.motion-online.dk/konditionstraening/testning/den_danske_steptest/ (dansk version)

http://www.health-calc.com/fitness-tests/the-danish-step-test (engelsk version)


Reference:

Aadahl M, Zacho M, Linneberg A, Thuesen BH, Jørgensen T. Comparison of the Danish step test and the watt-max test for estimation of maximal oxygen uptake: the Health2008 study. Eur J Prev Cardiol. 2012. DOI: 10.1177/2047487312462825​​
Redaktør