Har D-vitamin en forebyggende effekt på hjertekarsygdom og dødelighed?

D-vitamin har betydning for vores knoglers sundhed og optages gennem kosten, kosttilskud og solbestråling af huden. Nyere forskning tyder på, at personer med D-vitaminman​gel kan have større risiko for hjertekarsygdomme og en højere dødelighed sammenlignet med personer med et højere D-vitaminniveau. D-vitaminmangel menes at være udbredt i hele verden, men specielt i lande som Danmark kan det i vinterhalvåret være svært at få opfyldt behovet for D-vitamin.

Forskere ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har undersøgt sammenhængen mellem D-vitaminstatus i blodet og udvikling af hjertekarsygdom samt dødelighed hos 9146 voksne danskere. Mod forventning viste resultaterne ingen sammenhæng mellem D-vitamin i blodet og udvikling af hjertekarsygdomme. Til gengæld hav​​de personer med lavt D-vitaminniveau i blodet højere dødelighed end personer med højere D-vitaminniveau, også når der blev taget højde for faktorer som alder, køn, uddannelse, rygevaner, alkoholforbrug og fysisk aktivitet. For at undersøge sammenhængen mellem D-vitamin og dødelighed nærmere, blev dødeligheden delt op i dødsårsager. Resultaterne viste ingen sammenhæng mellem D-vitamin og død af hjertekarsygdom. Derimod havde personer med lavt D-vitaminniveau i blodet større dødelighed af sygdomme som leversygdom, diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom sammenlignet med personer med højere D-vitaminniveau.

Det vides endnu ikke, om det lavere D-vitaminniveau er skyld i den højere dødelighed af de nævnte sygdomme, eller om det lavere D-vitaminniveau bare er en markør f​or dårligere livsstil og ikke den egentlige årsag til sygdommene. Forskere er i gang med flere studier, og i de kommende år ventes resultaterne fra flere store internationale lodtrækningsstudier, der undersøger den forebyggende effekt af D-vitamin.

Skaaby T, Husemoen LL, Pisinger C, Jorgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Linneberg A. Vitamin D status and incident cardiovascular disease and all-cause mortality: a general population study. Endocrine 2013 Jun;43(3):618-25.

Skaaby T, Husemoen LL, Pisinger C, Jorgensen T, Thuesen BH, Fenger M, Linneberg A. Vitamin D status and cause-specific mortality: a general population study. PLoS One 2012;7(12):e52423.

Kontaktperson: Forskningsleder Allan Linneberg, allan.linneberg@regionh.dk

Redaktør