Yderligere støtte til en af verdens største epidemiologiske undersøgelser af funktionelle lidelser

I 2012 igangsatte Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) en større befolkningsundersøgelse (n=10.000) med henblik på at afdække epidemiologien bag funktionelle lidelser, eksempelvis kroniske smerter (fibromyalgi), kronisk træthedssyndrom og irriteret tyktarm. Dette er lidelser, vi endnu ikke kender årsagerne til​, og som er svære at afgrænse. Foruden kohorten på 10.000 personer benyttes data fra 50års dataindsamling ved FCFS (n=40.000).

Undersøgelsen gennemføres takket være en indledende bevilling på 10 mio. kr. fra TrygFonden samt en nylig bevilling på 11,5 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Sidstnævnte bevilling skal sikre, at dataindsamlingen fuldføres, og at de første analyser igangsættes. To forskere, ansat i ph.d.-forløb, skal beskæftige sig dels med afgrænsningen af funktionelle lidelser og dels med betydningen af funktionelle lidelser for senere sygdomsudvikling, funktionstab etc. I foråret 2014 ansættes en post.d​​oc forsker med henblik på analyse af betydningen af smerteoplevelse i forhold til funktionelle lidelser.

​Kont​aktperson: Enhedschef, professor, dr.med. Torben Jørgensen, torben.joergensen@regionh.dk

Redaktør