Brystkræft og arbejdsevne

​Når kvinder i den erhvervsaktive alder bliver behandlet for brystkræft, vil op mod 80 % vende tilbage til et aktivt arbejdsliv.​​​

Det betyder dog ikke, at det er nemt og ligetil at genoptage arbejdet, når behandlingen e​​​​r slut. Selvom mange vil have kortere eller længerevarende gener af kemoterapi, strålebehandling eller hormonterapi, findes der ikke meget viden om, hvilke problemer kvinderne møder i deres arbejdsliv i årene efter endt behandling, og et nyt arbejdsliv er genoptaget. Et af problemerne kan være nedsat arbejdsevne. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem arbejdsevne og de krav, der stilles i jobbet, vil risikoen for ledighed, sygefravær og førtidspension øges. Det er derfor vigtigt at undersøge, om arbejdsevnen er mere nedsat blandt brystkræft overlevere end blandt kvinder, som ikke har haft brystkræft.

Sammen med forskere fra Kræftens Bekæmpelse har vi analyseret arbejdsevnen blandt kvinder op til 10 år efter, de fik stillet diagnosen brystkræft. Undersøgelsen var baseret på kvinder fra hele landet, som i perioden 1997-2000 havde fået stillet diagnosen brystkræft, og som var i den erhvervsaktive alder på diagnosetidspu​​nktet. Samtidig blev dobbelt så mange kvinder uden diagnosticeret brystkræft inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt svarede 170 kvinder med tidligere diagnosticeret brystkræft og 391 kvinder uden brystkræft på et spørgeskema, hvor de blev spurgt om deres arbejdsevne, forhold på arbejdspladsen, socioøkonomiske status og helbred.

Kvinder opereret for brystkræft, som var tilbage i arbejde, oplevede oftere nedsat arbejdsev​ne end kvinder, som ikke havde været behandlet for brystkræft. For begge grupper fandt vi, at kvinder, som havde lav indkomst, oplevede træthed og manglende hjælp eller støtte fra deres overordnede, havde øget risiko for nedsat arbejdsevne.

Resultaterne fra denne undersøgelse peger på, at kvinder, der er tilbage i arbejde efter endt brystkræft behandling, har nedsat arbejdsevne selv op til 10 år efter diagnosen blev stillet. Kvinder med lav løn, træthed og manglende støtte fra leder er en speciel sårbar gruppe, som er i risiko for nedsat arbejdsevne.


Kontaktperson: Seniorforsker Kathrine Carlsen, kathrine.carlsen@regionh.dk

Redaktør