Øget genbrug af data kan lette klinikernes indberetning til kliniske databaser

​Sundhedspersonalet mødes med voksende krav om indberetning af data. De kliniske kvalitetsdatabaser er afhængige af, at engagerede klinikere finder tid i den travle arbejdsdag til denne opgave. En opgave, som ofte prioriteres højt, specielt hvis den kan give den enkelte afdeling noget igen i form af patientoverblik eller beslutningsstøtte.​​

​Mange databaser opstod for år tilbage, hvor indberetningen oftest blev foretaget af dedikerede personer uden samarbejde på tværs af databaser, og uden umiddelbar bru​g af de indtastede oplysninger for den enkelte kliniker. Meget er sket siden. Der arbejdes i dag på oprettelsen af fællesdatabaser med egentligt datafællesskab. En indberettet værdi til en database vil i denne struktur umiddelbart kunne benyttes af de øvrige databaser i den fælles database - hvis dette findes fagligt forsvarligt.

Udover genbrug af data på tværs af databaser, arbejdes der aktuelt for en højere grad af datafangst af allerede indtastede oplysninger i de centrale registre. Ved at få oplysninger om medicinforbrug, laboratorieværdier og tidligere kontakter med sygehusvæsenet gennem centrale registre mindskes arbejdsbyrden for den enkelte afdeling, idet do​​bbeltregistreringer undgås. Det skønnes, at omkring 80 % af oplysningerne i de kliniske kvalitetsdatabaser i fremtiden kan skaffes ad denne vej.

Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed deltager i arbejdet omkring sikring af øget genbrug af data til brug i databaserne. Et eksempel på dette er oprettelsen af den​​ Kardiologiske Fællesdatabase med indberetning af data via en fælles IT-platform, som aktuelt foregår i et samarbejde mellem kompetencecentre under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Dansk Cardiologisk Selskab, repræsentanter fra de deltagende databaser og professionelle IT-konsulenter. Databasen tager udgangspunkt i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase og Dansk Hjertesvigtdatabase (tidligere NIP Hjertesvigt), men skal på sigt udvides med andre kardiologiske sygdomsområder. Ambitionen med dette tiltag er at skabe et register, der kan give brugeren et bedre overblik over kardiologiske data, hvilket ikke er muligt gennem de eksisterende journalsystemer.

Kontaktperson: Kompetencecenterleder Charlotte Cerqueira, charlotte.cerqueira@regionh.dk

Redaktør