Årsager til social ulighed i overlevelse

​​

Livmoderhalskræft rammer årligt en halv million kvinder på verdensplan, hvilket gør denne kræfttype til den næ​sthyppigste blandt kvinder. Omkring 380 kvinder i Danmark får hvert år stillet diagnosen livmoderhalskræft.

Tidligere undersøgelser har vist, at sociale forhold spiller en stor rolle for overlevelse efter kræft, men årsagerne hertil har ikke før været undersøgt blandt patienter med underlivskræft i Danmark. Forskere ved Kræftens Bekæmpelse og FCFS har derfor ledt efter forklaringerne på sammenhængen mellem sociale forhold og kræ​ftoverlevelse - dette blandt 1961 kvinder med livmoderhalskræft, som var diagnosticeret i Danmark i perioden 2005 til 2010 og registreret i Dansk Gynækologisk Cancer Database.

 

Resultaterne viste en klar sammenhæng mellem uddannelse, og i hvilket sygdo​msstadie kvinderne fik stillet kræftdiagnosen. Kvinder med kort uddannelse havde over to gange så stor risiko for, at kræften havde spredt sig, før den blev opdaget, end kvinder med en længere uddannelse. Risikoen for, at kræften havde spredt sig, var desuden 30 % større blandt enlige sammenlignet med samlevende kvinder.​

Diagnosestadiet viste sig at være den vigtigste faktor i forklaringen af den sociale ulighed i overlevelse. Faktorer som rygning og tilstedeværelse af andre sygdomme samtidigt med kr​æftsygdommen spillede en mindre rolle. Undersøgelsen viste ingen sociale forskelle i hvilke patienter, der fik operation som behandling for livmoderhalskræft.

Vi ved, at kvinder med kortere uddannelse er dårligere til at sige ja til tilbud om screening sa​​mmenlignet med kvinder med længere uddannelse. Desuden kender de måske for lidt til symptomerne på kræft i underlivet. Men det er også muligt, at andre faktorer og personlige forhold gør, at disse kvinder går for sent til lægen eller får en sen henvisning til videre undersøgelse. Når kræft først opdages sent, har sygdommen ofte spredt sig, og chancerne for at overleve mindskes markant.

Det er vigtigt at blive bedre til at informere alle samfundsgrupper om symptomer på kræft samt at motivere flere kvinder til at deltage i screening for livmoderhalskræft. Fremadrettet må der arbejdes på at nå de befolkningsgrupper, som har en tendens til ikke at gøre brug af tilbud om screening eller ikke opsøger læge v​​​ed symptomer på kræft.


Undersøgelsen blev udført på Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og var støttet af midler fra Kræ​​ftens Bekæmpelse og Det Frie Forskningsråd.

Ibfelt EH, Kjær SK, Høgdall C, Steding-Jessen M, Kjær TK, Osler M et al. Socioeconomic position and survival after cervical cancer: influence of cancer stage, comorbidity and smoking among Danish women diagnosed between 2005 and 2010. B J C 2013 okt 29;109(9):2489-95.  PubMed

Ibfelt E, Kjær SK, Johansen C, Høgdall C, Steding-Jessen M, Frederiksen K, Frederiksen BL, Osler M, Dalton SO. Socioeconomic position and stage of cervical cancer in Danish women diagnosed 2005 to 2009. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012 May;21(5):835-42. PubMed

Kontakt: Ph.d. Else Ibfelt, else.helene.ibfelt@regionh.dk

Redaktør