Udviklingen i ventetid til undersøgelse og behandling af patienter med blodprop i hjertet

​​

I​nden for de sidste årtier er der sket en stor udvikling inden for behandling af patienter ​​​med blodprop i hjertet, til stor gavn for patienterne. Der har blandt andet været fokus på hurtig og effektiv behandling ved implementering af standardiserede patientforløb i 2009, hvori maksimale forløbstider er defineret – de såkaldte Hjertepakker. Forskere ved FCFS har undersøgt udviklingen i ventetid til invasiv undersøgelse (koronar angiografi) og behandling (ballonudvidelse eller by-pass operation) i perioden 2001 til 2009 blandt alle patienter med diagnoserne akut myokardie infarkt uden elevation af ST-segmentet (NSTEMI) og ustabil angina pectoris (subakutte diagnoser).

Resultaterne viser en stigning i antallet af invasive undersøgelser og ballonudvidelser, men et fald i antallet af by-pass operationer blandt disse patienter i den nævnte periode. For begge diagnoser stiger sandsynligheden for invasiv undersøgelse og ballonudvidelse inden for 72 timer efter indlæggelse signifikant i perioden. 72 t​​​​​imer er den anbefalede maksimale forløbstid defineret i Hjertepakkerne. For NSTEMI ses der desuden en ekstra stigning i sandsynligheden for invasiv undersøgelse og ballonudvidelse inden for 72 timer, i perioden 2008 og frem.

Samlet set bliver flere patienter invasivt undersøgt og behandlet inden for den anbefalede tidsram​​me. Dette er til gavn for patienterne og i overensstemmelse med de retningslinjer, der gives i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for området.

​Mårtensson S, Gyrd-Hansen D, Prescott E, Andersen P, Zwisler A, Osler M. Trends in invasive examination, treatment rate and time waited from 2001 to 2009 in patie​​nts admitted first time with non ST-elevation Myocardial Infarction or unstable angina in Denmark. BMJ open 2014, 4 e004052 doi:10.1136/bmjopen-2013-004052. PubMed

Kontakt: Ph.d.-studerende Solvej Mårtensson, solvej.maartensson@regionh.dk

Redaktør