"Spørgeskemaer det er bare ikke lige mig" - en undersøgelse blandt unge

​Deltagelsesprocenten i spørgeskema undersøgelser er faldende og er velkendt. Deltagelsen varierer på tværs af alder og faktorer som uddannelse og etnicitet. I sundhedsprofilen 2010 var deltagelsesprocenten lav blandt de unge borgere, samtidig var der stor forskel på, hvem der svarede blandt de unge. Således var svarprocenten 64 % blandt de unge med en lang videregående uddannelse, hvorimod den var 39 % blandt de unge med en kort uddannelse. Ved hjælp af kvalitative interviews blandt 15 unge borgere med forskellig social baggrund har vi undersøgt, hvilke faktorer der har betydning for, om de ønsker at deltage i en spørgeskemaundersøgelse som ”Hvordan har du det?”. Der blev spurgt ind til dataindsamlingsmetode, layout og spørgsmålsindhold og formulering.​​​

​​

De unge foretrækker, at man både har mulighed for at svarer via papir og elektronisk. En 22-årig kvinde sagde: ”Problemet for mig med et papirskema er, at selv om portoen er betalt, skal man ned i postkassen med det. Og så er det for sent. Det er besværligt. Jeg vil klart foretrække det elektronisk .

De unge oplever generelt chancen for at vinde præmier som en motiverende faktor for udfyldelse af spørgeskemaet.  Biografbilletter vurderes som en fin præmie, der er værd at besvare spørgeskemaet for. De foretrækker en større chance for at vinde biografbilletter sammenlignet med en mindre chance for at vinde pengepræmier.

De unge foretrækker et layout, der er enkelt, ser indbydende ud med billeder, der henvender sig til dem og har fokus på undersøgelsens fokus. Desuden skal følgebrevet være så kort og præcist som muligt; de ønsker ikke at læse lange tekster med forklaringer og informationer om undersøgelsen.

Spørgsmålene skal være relevante og forståelige. Det kan være svært for unge at forholde sig til en lang liste af kroniske sygdomme, som de evt. ikke kender. Flere unge påpegede, at de f.eks. ikke kender til grå stær og knogleskørhed.

Med oplysningerne fra denne undersøgelse har vi ved den kommende sundhedsprofil undersøgelse foretaget væsentlige ændringer i layout, formuleringer i breve osv. Det bliver interessant at følge, om det påvirker svarprocenten i den rigtige retning i 2013.

Mere information​​

Yderligere kontakt rettes til professor Charlotte Glümer: charlotte.glumer@regionh.dk
Redaktør