Sundhedsprofil 2013 står for døren

​For at få information om borgernes sundhedsvaner, holdninger og livskvalitet, må man spørge borgerne selv. I dagene omkring d. 30. januar 2013 modtager 95.000 borgere over 15 år i Region Hovedstaden derfor spørgeskemaet ”Hvordan har du det? 2013”. Der udsendes 2450 skemaer til et tilfældigt udsnit af borgerne i alle regionens kommuner og Københavns Kommunes 10 bydele. ​

​På grund af sin størrelse udsendes 4500 skemaer til Frederiksberg Kommune. Spørgeskemaerne rummer spørgsmål om borgernes trivsel, sundhedsadfærd og sygelighed samt en række baggrundsspørgsmål om eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Undersøgelsen skal danne grundlag for den kommende sundhedsprofil 2013 for alle kommunerne i Region Hovedstaden – ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2013”.​​​

​I Region Hovedstaden har vi, ligesom i 2010, valgt at udsende to versioner af spørgeskemaet – en udgave til de 16-34-årige og en udgave til borgerne over 35 år. De to versioner er stort set ens, med undtagelse af enkelte aldersspecifikke spørgsmål. For de 16-34-årige er spørgeskemaet suppleret med spørgsmål om seksuel sundhed, mens spørgeskemaet til borgerne over 35 år, som også omfatter de ældste borgere samt den største andel af borgere med kronisk sygdom er suppleret med spørgsmål om behov for hjælp.

Undersøgelsen er den hidtil største nationale spørgeskemaundersøgelse i verden. Herudover er det unikt, at der samtidig udsendes lignende spørgeskemaer til borgere i landets øvrige fire regioner. På den måde kan kommuner og regioner sammenligne sig på tværs af kommune- og regionsgrænser. Da det nu er tredje gang denne undersøgelse gennemføres, bliver det især interessant at følge udviklingen fra de tidligere år - 2008 og 2010 – frem til 2013. Er forekomsten af rygere i Region Hovedstaden eksempelvis stadig faldende og er udviklingen af overvægt stadig stagnerende?

De fem regioner har i fællesskab med Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed - udvalgt 54 spørgsmål, som er kernen i de regionale spørgeskemaer. Der udover har de enkelte regioner suppleret med regionale spørgsmål.

Den viden vi får om borgernes sundhedstilstand kombineres med baggrundsviden om borgernes demografiske og socioøkonomiske forhold fra de nationale registre. Derved er sundhedsprofilen et væsentligt redskab, der ikke bare sætter fokus på kommunernes udfordringer, men også peger på, hvor der især kan​​ gøres en indsats. Kommunerne kan dermed identificere, om der er specielle grupper af borgere, som kræver ekstra opmærksomhed i forhold til forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Sundhedsprofilen fungerer således som et planlægningsredskab for kommuner og regioner og danner gr​undlag for kommunernes generelle sundhedspolitik.

Jo flere besvarelser – jo bedre​​

For at få et godt datagrundlag for den kommende sundhedsprofil, er det vigtigt, ​at så mange borgere som muligt svarer på spørgeskemaet. Derfor er det af stor betydning, at der bliver skabt mest mulig opmærksomhed omkring undersøgelsen.

Da der er tale om den største spørgeskemaundersøgelse i Danmark nogens​inde, vil det blive markeret med pressedækning i de nationale medier. Desuden vil Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og de enkelte kommuner promovere undersøgelsen gennem avisannoncer og plakater i det offentlige rum.

Mere information​

Efter 30. januar kan du på vores hjemm​​eside læse mere om sundhedsp​rofilen 2013 samt finde interessante resultater fra de to foregående sundhedsprofiler.


Yderlige​​re kontakt rettes til projektleder Kirstine M. Robinson: Kirstine.magtengaard.robinson@regionh.dk


Redaktør