Vitamin D og diabetes

Den primære kilde til D-vitamin er solbestråling af huden, mens en mindre del stammer fra kosten, specielt fede fisk. På nordlige breddegrader herunder Danmark, danner solen kun D-vitamin i sommerhalvåret, og mange danskere lider derfor af mild-moderat D-vitaminmangel.

Et lavt D-vitaminniveau er i de senere år blevet mistænkt for at øge risikoen for en række kroniske sygdomme, heriblandt type 2-diabetes. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har undersøgt sammenhængen mellem D-vitaminstatus i blodet og risikoen for at udvikle diabetes.

Undersøgelsen omfattede 4296 mænd og kvinder i alderen 30-60 år, som deltog i to helbredsundersøgelser med fem års mellemrum. Resultaterne viste, at personer med den laveste koncentration af D-vitamin i blodet i højere grad udviklede diabetes i løbet af de fem år. Der er i undersøgelsen taget højde for risikofaktorer som overvægt, usund kost og et lavt fysisk aktivitetsniveau, men det kan ikke udelukkes, at det er andre bagvedliggende årsager, der kan forklare sammenhængen. Dette undersøges i øjeblikket nærmere.

Redaktør