Brystkræft og risiko for arbejdsløshed

Tidligere undersøgelser blandt erhvervsaktive kvinder med brystkræft viser, at ca. 20 % ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet efter endt behandling. Nogle kvinder vælger helt at forlade arbejdsmarkedet uden økonomisk kompensation, men langt hovedparten er enten sygemeldte, arbejdsløse eller gået på førtidspension/eft​​erløn. Vejen til førtidspension er anderledes end vejen til arbejdsløshed. Det er derfor vigtigt at undersøge risikofaktorerne for ikke at arbejde efter en brystkræftdiagnose.

I dette studie undersøges risikofaktorer for arbejdsløshed i årene efter en brystkræf​​​tdiagnose. Ved brug af danske registre[1] har vi fulgt 14.750 kvinder, der i årene 2001-2009 fik brystkræft. To år efter diagnose var 81 % stadig en del af arbejdsstyrken. Af dem var 72 % i arbejde mens 10 % var arbejdsløse – de resterende 18 % var under uddannelse, sygemeldte eller andet.

Kvinder, som i årene inden brystkræft havde oplevet perioder med arbejdsløshed havde en markant højere risiko for arbejdsløshed efter diagnose sammenlignet med kvinder, som ikke havde oplevet arbejdsløshedsperioder. Jo længere tid en kvinde var arbejdsløs inden diagnose, des større risiko for arbejdsløshed efter diagnose. Hverken behandling eller stadie ved diagnose påvirkede risikoen for arbejdsløshed.

At arbejdsløshed er en risikofaktor for kommende arbejdsløshedsperioder er tidligere dokumenteret, men at det slår så kraftigt igennem blandt kvinder med brystkræft peger på, at der her er tale om en speciel sårbar gruppe af kvinder, som har behov for særligt tilrettelagte rehabiliteringsforløb.[1] Dansk Brystcancer Gruppe (DBCG), Integreret Database for Arbejdsmarkedsstatistik (IDA), Landspatientregistret (LPR), Lægemiddelstatistikregistret, Registerbaseret Evaluering af Marginalisering (DREAM)

Kontaktperson: Post.doc. Kathrine Carlsen, kathrine.carlsen@regionh.dk

Redaktør