Hvad kan forklare den sociale ulighed i overlevelsen efter lymfeknudekræft?

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har gennem flere år samarbejdet med Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning om et projekt, der skal afdække hvilke faktorer, der har betydning for de observerede sociale forskelle i overlevelsen efter flere​ former for kræft.

De senest publicerede resultater vedrører patienter med lymfeknudekræft (Non-Hodgkin lymfom). I løbet af de sidste årtier er der generelt sket en forbedring i behandlingsresultaterne, og flere med lymfeknudekræft overlever derfor deres sygdom. Dette dækker dog over en social ulighed i overlevelsen efter lymfeknudekræft, idet de socialt dårligst stillede patienter, har en langt dårligere overlevelse end de mere velstillede. Forskerteamet fandt, at en del af denne sociale ulighed kunne forklares ved at de socialt udsattes sygdom blev opdaget på et mere fre​mskredet stadie. Endvidere fandt forskerne, som det første studie af sin art, at denne patientgruppe også modtog nyere strålebehandling mindre hyppigt end de mere velstillede.

Disse resultater peger på, at den sociale ulighed i overlevelse efter lymfekræft kan reduceres ved blandt a​​ndet at opspore sygdommen på et tidligere stadie blandt mindre velstillede personer. Se artiklen i PubMed her.


Af nedenståe​nde figur ses det, at patienter med kort uddannelse har en dårligere overlevelse efter lymfeknudekræft end patienter med mellem og højere uddannelse.

 

Redaktør