Oversigtsartikel om strukturel forebyggelse

​En ændret samfundsstruktur og kommercielle interesser har bragt folkesundheden i en situation med massiv overvægt og mange kronisk syge.

FCFS har deltaget i en arbejdsgruppe under det europæiske cardiologiske selskab og udarbejdet en oversigtsartikel, hvor det gennemgås, hvilke strukturelle samfundsændringer, som vil bidrage til at sænke risikoen for hjertekarsygdom (og dermed flere kroniske sygdom​​me). Litteraturen tyder på en endog meget stor effekt af disse tiltag, som dog ikke kan iværksættes uden det politisk administrative syst​em. Der er tale om afgifter og subsidier (fx differentieret moms), lovgivning (fx forbud mod rygning i det offentlige rum) og tilgængelighed (fx tætheden af fastfood restauranter). Artiklen understreger, at det er vigtigt at gøre sig industriens modsat rettede interesser klart. Der arbejdes nu på at oversætte artiklen til de fleste europæiske sprog (inklusive dansk) med henblik på at udbrede budskaberne til de europæiske landes politiske/administrative systemer.


Se artiklen i PubMed her
Redaktør