Kroniske sygdomme - forekomst af kroniske sygdomme og forbrug af sundhedsydelser i Region Hovedstaden

​En stigen​​​​de prævalens, men en faldende incidens af kronisk sygdom i Region Hovedstaden

 

FCFS undersøger i en ny rapport udviklingen i den samlede forekomst af kronisk sygdom (prævalens) og udviklingen i antallet af nye tilfælde af kronisk sygdom (incidens) i Region Hovedstaden. Sådanne oplysninger er vigtige i forhold til monitorering af kronisk sygdom og planlægning af indsatser i forhold til patienter med kronisk sygdom i regionen. I rapporten fokuseres på kroniske sygdomme som leddegigt, slidgigt, rygsygdomme, knogleskørhed, hjertesygdom/ hjertesvigt, apopleksi, lungesygdomme, diabetes, psykisk sygdom, kræft og allergi. Rapporten er baseret på registeroplysninger for de ca. 1.3 mio borgere på 16 år og derover, som var bosat i regionen 1. januar 2007, 2008, 2009 og 2010. Borgere med kronisk sygdom er identificeret ud fra oplysninger om diagnoser, medicin og forbrug af sundhedsydelser.

Antallet af kronisk syge borgere i Region Hovedstaden er steget. 

Samlet var der 487.703 (37 %) borgere med kronisk sygdom i regionen i 2007, sammenlignet med 514.999 (38 %) borgere i 2010. Det svarer til, at antallet af kronisk syge borgere er steget med 5,6 % (figur). I samme periode steg antallet af borgere med mindst 2 af de kroniske sygdomme fra 179.585 borgere til 194.760 borgere, hvilket er en stigning på 8,5 % (ikke vist i figuren). Sygdommene er mest udbredt blandt den ældre del af befolkningen. Desuden forekommer de fleste af de kroniske sygdomme hyppigst blandt kvinder, blandt borgere med kortere uddannelse og i områder med færrest ressourcer.


Antallet af nye kroniske sygdomstilfælde i Region Hovedstaden ​​er faldet.

Samlet var der 116.459 (8,8 %) nye sygdomstilfælde i 2007, sammenlignet med 114.485 (8,4 %) nye tilfælde i 2009. Det svarer til, at antallet af nye tilfælde af kronisk sygdom er faldet med 1,7 % (figur). Når vi, på trods af faldet i antallet af nye sygdomstilfælde, ser en stigning i det samlede antal af kronisk syge borgere i regionen, skyldes det, at borgerne lever længere tid med kronisk sygdom pga. bedre behandling, og dermed bidrager til den samlede forekomst af kronisk sygdom i en længere periode.

Rapporten Kroniske sygdomme – forekomst af kroniske sygdomme og forbrug af sundhedsydelser i Region Hovedstaden udkom samtidigt med rapporten Kroniske sygdomme – hvordan opgøres kroniske sygdomme

                                                           

Rapporterne supplerer eksisterende viden om kronisk sygdom i Region Hovedstaden fra Sundhedsprofil for region og kommuner 2010.

 

For yderligere information, kontakt projektleder Kirstine Magtengaard Robinson på telefon: 3863 4248 eller mail: 

​​​

Redaktør