Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? Hovedresultater fra sundhedsprofil for region og kommuner 2013.

På tre år er der blevet markant færre, der dagligt tænder en cigaret eller drikker for meget alkohol. Samtidigt bevæger vi os dog stadig for lidt, og færre borgere spiser sundt. Der er dermed fortsat et stort forebyggelsespotentiale blandt regionens borgere. Her præsenteres hovedresultater fra den nye sundhedsprofil for Region Hovedstaden.

Rygning​​

Andelen af dagligrygere er faldet fra 20 % i 2010 til 15 % i 2013. Det vil sige, at der nu er 25 % færre borgere, der ryger dagligt. Dette skyldes især en stigning i andelen af borgere, som aldrig har røget. Samtidig udsættes markant færre for daglig passiv rygning, især de unge, ligesom der er sket en halvering i andelen af borgere, som bor i hjem med børn, hvor der ryges indendørs.

Alkohol​​

Andelen af borgere, der drikker over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på 14 genstande pr. uge for kvinder og 21 for mænd, er faldet fra 13 % i 2010 til 10 % i 2013. Det er især de unge, der drikker mindre. Samtidigt er der dog fortsat markant flere unge, som rusdrikker sammenlignet med den øvrige befolkning.

Madvaner​

Fra 2010 til 2013 er andelen af borgere med meget sunde madvaner faldet fra 28 % til 25 %, mens andelen med meget usunde madvaner er uændret. Det ses eksempelvis, at ni ud af ti borgere ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om seks stykker frugt og grønt om dagen, syv ud af ti får ikke de anbefalede 350 g fisk om ugen, hver fjerde spiser fastfood mindst én gang om ugen og hver femte spiser slik/kager mindst fem gange om ugen. Andelen af borgere, der drikker sodavand mindst tre gange om ugen er faldet fra 18 % i 2010 til 14 % i 2013. Faldet er størst blandt de unge, som imidlertid fortsat drikker mere sodavand end de øvrige aldersgrupper.

Bevægelse​​

Fire ud af fem borgere er fysisk aktive i forbindelse med transport til arbejde. Blandt borgere med under 10 km til arbejde er cyklen det vigtigste transportmiddel frem for bilen og den kollektive transport. Dette gælder både sommer og vinter. Selvom flere og flere er fysisk aktive i forbindelse med transport til arbejde, er der fortsat en tredjedel af borgerne i Region Hovedstaden, som ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet mindst 30 minutter dagligt. Samtidig er der som i 2010 en tredjedel, som sidder stille en stor del af deres fritid (> 4 timer dagligt), mens andelen af borgere, der sidder stille mere end seks timer dagligt på deres arbejde er steget fra 44 % til 47 %.

Overvægt​​​

Andelen af overvægtige borgere er den samme i 2013 som i 2010. I alt 30 % er moderat o​​vervægtige, mens 11 % er svært overvægtige.

Social ulighed​

Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd er generelt mere udbredt blandt borgere med kortere uddannelse sammenlignet med borgere med længere uddannelse, næsten uanset hvilke indikatorer indenfor KRAM-faktorerne, man undersøger. På nogle få områder er det sociale billede dog anderledes. Flere med lang uddannelse viser tegn på alkoh​olafhængighed, flere spiser ofte slik og kager og flere har stillesiddende arbejde end blandt kortuddannede. De store variationer i andelen af borgere med usund adfærd i Region Hovedstaden bunder i stor udstrækning i de sociale forskelle, som findes på tværs af regionens kommuner.

Motivation til adfærdsændring​​

I Region Ho​​vedstaden ønsker borgere med en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd generelt at ændre adfærd. Indenfor hver af adfærdstyperne dagligrygning, usunde madvaner og fysisk inaktivitet ønsker omkring tre ud af fire borgere henholdsvis at holde op med at ryge, at spise sundere og være mere fysisk aktive. I forhold til alkohol er det kun hver tredje borger, der ønsker at nedsætte sit alkoholforbrug. Det kan eventuelt skyldes, at det kun er 33 % af disse, der mener, at deres alkoholvaner er lidt eller meget ufornuftige, og at 38 % mener, at deres alkoholvaner er fornuftige. Der er dermed stadig et stort forebyggelsespotentiale i regionen.


Kontaktperson: Projektleder Kirstine Magtengaard Robinson kirstine.magtengaard.robinson@regionh.dk

Redaktør