Rammer for borgernes sundhed

​​

Nærmiljøet har stor betydning for borgerens sundhed. I Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2013 er der som noget nyt fokus på de rammer som borgerne opholder sig i, i deres hverdagsliv. Vi har sat fokus på de rammer som kommunerne kan påvirke.

Profilen viser, at dér hvor det er let at være sund, er borgerne i højere grad sunde, og hvor det er let at være usund, er borgerne i højere grad usunde. Eksempelvis er flere borgere fysisk aktive i de kommuner, hvor der er let adgang til grønne områder, ligesom der generelt er flere borgere, som ryger eller drikker alkohol på deres arbejdsplads/uddannelsessted, hvis der må ryges indendørs, og hvis det er muligt at købe alkohol.

Rammerne for sundhed er generelt bedre på regionale og kommunale arbejdspladser end på statslige og private arbejdspladser, hvor der er en mindre restriktiv rygepolitik, og hvor flere har adgang til alkohol, slik og kager. På arbejdspladser med mange kortuddannede borgere, er rammerne for sundhed generelt ringere sammenlignet med arbejdspladser hvor, der er flest borgere med lang uddannelse. Den sociale ulighed i sundhed bliver således understøttet af forskelle i arbejdspladsernes sundhedspolitik. Der er således et stort forebyggelsespotentiale i forhold til regulering af tilgængeligheden af fastfood, sodavand, slik/kager og alkohol på arbejdspladser. Dette gælder også for uddannelsessteder.

Borgernes holdninger til regulering og forbud er vigtige, da opbakningen i befolkningen er afgørende for en succesfuld implementering af disse. I Region Hovedstaden er der en stigende opbakning til regulering af rammer for borgernes sundhed. For eksempel ø​nsker flere og flere borgere alkoholforbud i fritids- og ungdomsklubber og idrætsklubber/sportshaller (72-88 % i 2013), alkoholforbud for folkeskoleelever i de ældste klasser til fester (71 % i 2013) og for forældre til møder i folkeskoler, børnehaver og vuggestuer (78-83 % i 2013). Opbakningen til rygeforbud er ligeledes steget, især hvad angår rygeforbud på arbejdspladser, værtshuse/caf​éer, restauranter og offentlige kontorer. Eksempelvis ønsker 60 % af regionens borgere i 2013 totalt rygeforbud på arbejdspladser. Der er også stor opbakning i befolkningen til forbud mod salg af sodavand, snacks, slik og chokolade eller fastfood i skoler og fritids-/ungdomsklubber.

Kontaktperson: Projektleder Kirstine Magtengaard Robinson kirstine.magtengaard.robinson@regionh.dk

Redaktør