Tarmkræft og arbejdsmarked

​Antallet af personer, som lever med tarmkræft (colorectal cancer) er stigende. Derfor er der et øget behov for at få afklaret, hvem som kommer tilbage til arbejdet efter afsluttet behandling. Ved at bruge kliniske data fra en landsdækkende klinisk database (Dansk Colorectalcancer database) og koble med socioøkonomiske oplysninger fra Danmarks Statistik, helbredsoplysninger fra registre i Sundhedsstyrelsen og oplysninger om overførselsindkomster fra Beskæftigelsesministeriet har vi undersøgt, hvilke forhold, der har betydning for, om personer med tarmkræft vender tilbage til arbejdet efter endt behandling.​

I undersøgelsen inkluderede vi 4343 personer, som stadig var i live et år efter diagnose var stillet og som stadigvæk var en del af arbejdsstyrken. Blandt disse personer var 62 % i arbejde, mens de resterende 38 % hovedsageligt var på sygedagpenge. Vi fandt, at socioøkonomiske og helbredsmæssige forhold havde betydning for risikoen for førtidspension, mens helbredsmæssige forhold kun viste sig ​​​at have betydning for, om man forblev på sygedagpenge eller genoptog arbejdet. For personer, som havde manuelt arbejde og lav indkomst inden diagnosen blev stillet, steg risikoen for at gå på førtidspension, ligesom perioder med ledighed efter diagnosen også øgede risikoen. Fremadskreden sygdom på diagnosetidspunktet og komplikationer i forbindelse med operation øgede risikoen for at være på sygedagpenge.

Resultaterne fra denne undersøgelse peger igen på vigtigheden af tidlig diagnostik, så sygdommen opdages så tidligt som muligt og på yderligere en grund til at undgå komplikationer opstået i forbindelse med operationen. Derudover giver den sociale ulighe​d i overgangen til førtidspension anledning til, at der kommer mere fokus på mekanismerne bag permanent tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet efter behandling for tarmkræft.

Kontaktperson: Post.doc. Kathrine Carlsen, kathrine.carlsen@regionh.dk
Redaktør