Grønne områder og stillesiddende adfærd

Flere studier tyder på, at stillesiddende adfærd i fritiden er en selvstændig risikofaktor for tidlig død, hjertekarsygdomme og type 2 diabetes. Resultater fra sundhedsprofilen 2010 viser, at 27 % af regionens voksne borgere er stillesiddende mere end fire timer dagligt i fritiden, hvilket er en stigning på 3,2 % point siden 2007. 

Studier fra USA og Australien har fundet en sammenhæng mellem miljøfaktorer og fysisk aktivitet, men kun få studier har set på lokalområdets betydning for stillesiddende adfærd. Forskere ved FCFS har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem stillesiddende adfærd og let adgang til grønne områder som skove, parker og andre rekreative områder. Det er gjort ved at koble sundhedsprofildata med geografiske data om grønne områder fra kort og matrikelstyrelsen.

Resultaterne viser, at borgere, som bor i områder med let adgang til grønne områder, er mindre stillesiddende i deres fritid sammenlignet med borgere, der bor i områder med dårligere adgang til grønne områder. Herudover, at stillesiddende adfærd hos borgere uden for arbejdsmarkedet i højere grad er påvirket af let adgang til grønne områder sammenlignet med borgere, der er i beskæftigelse. I fremtidige sundhedsfremmeindsatser bør man derfor afprøve, om tilbud om gode udefaciliteter påvirker stillesiddende adfærd blandt borgerne.


Storgaard R, Hansen HS, Aadahl M, Glümer C. Association between neighbourhood green space and sedentary leisure time in a Danish population. Scand J Public H​​​ealth 2013;epub ahead of print.


Kontaktperson: Forskningsleder,  overlæge Charlotte Glümer  charlotte.glumer@regionh.dk

Redaktør