Sociale forskelle på forekomsten af allergi blandt børn

På verdensplan stiger forekomsten af allergiske sygdomme blandt voksne og børn. Allergiske sygdomme kan have følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige konsekvenser for børnene. Generelt siges det, at høj socioøkonomisk position hos forældre giver god sundhed blandt deres børn, men når det kommer til allergiske sygdomme, er der modstridende resultater. Derfor ønskede forskere ved FCFS dels at bestemme forekomsten af astma, børneeksem og høfeber blandt børn i forskellige aldersgrupper, dels at undersøge sammenhængen mellem forældrenes socioøkonomiske position og de tre allergiske sygdomme i en dansk kontekst. Undersøgelsen er baseret på Københavns Kommunes børnesundhedsprofil fra 2009, hvor alle børn på 3, 6, 11 og 15 år var inviteret til at deltage. Omkring 20.000 børn blev inviteret og 9720 deltog.

Resultaterne viser, at:

  • Forekomsten af astma og høfeber stiger med alderen (figur). Det ses eksempelvis, at hver femte 15-årig har haft høfeber på et tidspunkt i livet. Børneeksem derimod, forekommer lige hyppigt i de fire aldersgrupper.
  • Forældrenes socioøkonomiske position hænger sammen med de tre allergiske sygdomme på den måde, at jo lavere uddannelsesniveau den primære omsorgsgiver har, des større risiko har barnet for astma og høfeber. For børneeksem er mønstreret det modsatte – jo højere uddannelse den primære omsorgsgiver har, des større risiko.

Forekomsten af allergiske sygdomme og symptomer blandt københavnske børn har nået et højt niveau, ligesom forekomsten blandt børn i mange andre vestlige lande. Mens børneeksem hænger sammen med høj social position og stadig fortrinsvist er de velstillede børns sygdom, hænger astma og høfeber i en urban kontekst sammen med lav social position.

Hammer-Helmich L, ​Linneberg A, Thomsen SF, Glümer C. Association between parental socioeconomic position and prevalence of asthma, atopic eczema and hay fever in children. Scand J Public Health 2013;Epub ahead of print. PubMed.

Kontaktperson: Ph.d.-studerende Lene Hammer-Helmich, lene.hammer-helmich@regionh.dk

Redaktør