Cøliaki

​​Cøliaki, der også kaldes glutenintolerans, er en tilstand, hvor man ikke kan tåle gluten, som findes i hvede, byg og rug. Indtagelse af gluten, medfører kronisk betændelse i tyndtarmen. Hvis cøliaki ikke behandles, kan det medføre, at kroppen har svært ved at optage livsvigtige næringsstoffer fra maden. Dette kan have alvorlige konsekvenser for helbredet generelt. Cøliaki er en livslang sygdom og kan behandles ved at spise en glutenfri diæt. Det vides, at cøliaki opstår på grund af en defekt i immunforsvaret, men præcise årsager til sygdommen kendes ikke.​​​

​Et nyt projekt på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed skal undersøge, hvor mange voksne danskere, der har cøliaki. I Sverige er andelen af borgere med cøliaki flere gange højere end i Danmark, men måske skyldes det bare, at der i Dan​​mark går flere rundt med cøliaki, uden at vi ved det. Det er således blevet foreslået, at den kendte andel af borgere med cøliaki kun udgør ”toppen af isbjerget”, idet en væsentlig andel forbliver udiagnosticerede. Der er aldrig tidligere gennemført en undersøgelse af den faktiske andel af borgere med cøliaki i en befolkningsundersøgelse af voksne danskere.

 

Projektet baseres på en igangværende befolkningsundersøgelse, hvor 2.400 voksne screenes for cøliaki med forskellige blodprøver. Deltagerne er tilfældigt udvalgt in​den undersøgelsen begyndte. Personer med positive blodprøver undersøges for cøliaki af speciallæger på Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital. Der er flere forhold, der kan tale for, at vi skal overveje at screene for cøliaki. Foruden effektive metoder til både screening og behandling er der de alvorlige konsekvenser af manglende behandling. Det er velkendt, at cøliakipatienter ofte oplever en lang periode, ofte flere år, med uforklarlige symptomer og nedsat livskvalitet, indtil diagnosen bliver stillet. Dette projekt vil bidrage med viden om, hvor stort problemet er, hvilke grupper der er i høj risiko (samt mulige årsager), og hvordan en eventuel screening kan planlægges mest omkostningseffektivt.

Undersøgelserne af deltagerne forventes afsluttet i 2012, hvorefter resultaterne skal analysere​​s og offentliggøres.

 

Projektet har modtaget støtte fra Dansk Cøliaki Forening og Aase og Ejnar Daniels​​ens Fond.

Læs mere her

Kontaktperson: Forskn​ingsleder Allan Linneberg, allan.linneberg@regionh.dk            

Redaktør