Betyder vores personlighed noget for vores valg af livsstil

Hjertesygdom er stadig et problem på verdensplan på trods af kendskab til mange risikofaktorer herfor. Derfor undersøgte forskere på Forskningscenter for Forebyggel​se og Sundhed, om individer med bestemte personlighedstræk vælger en mindre sund livsstil, her i form af mere stillesidning i fritiden. Vi fandt beskedne sammenhænge mellem stillesidning i fritiden og vores personlighed. Mere stillesidning i fritiden viste sig at være relateret til:

· Personer, ​​der er nervøse, bekymrede og anspændte af natur, og som nemt bliver stressede

· Personer, der​ trives bedst i et roligt miljø med en begrænset social kontaktflade

· Per​soner, der er jordnære og ikke er så nysgerrige efter nye inputs

· Personer, d​er beskrives som venlige, omgængelige og tillidsfulde, og som har fokus rettet mod deres medmenneskers trivsel

· Personer, de​​r er spontane og trives bedst uden regler og struktur

På trods af besked​ne størrelser på de fundne sammenhænge, kan disse resultater være med til at øge vores viden om sammenhængene mellem den mentale robusthed og udviklingen af kronisk sygdom.Ebstrup JF, Aadahl M, Eplov LF, Pisinger C, Jørgensen T. Cross-sectional associations between the five factor personality traits and leisure-time sitting-time: the effect of general self-efficacy.J Phys Act Health 2013;10(4):572-80.  Pubmed

Kontaktperson: Post.doc. Jeanette Ebstrup, jeanette.ebstrup@regionh.dk

Redaktør