FCFS har udvidet med nyt forskningsområde: Industriens rolle for folkesundhed

Forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme som type 2-sukkersyge og KOL er eksploderet i de seneste fire årtier. Eftersom fokus har været på overvægt, fysisk inaktivitet og rygning som umiddelbare årsager hertil, blev disse sygdomme hurtigt omdøbt ”livsstilssygdomme” og de overvægtige og rygerne fik skylden for deres usunde livsstil. I forskningsverdenen e​​r der inden for de seneste år kommet et tiltagende fokus på industriens rolle, og det står nu klart, at kampen mod disse folkesygdomme er tabt, hvis vi ikke griber om nældens rod - de ”sygdomsfremmende industrier”. Der er her tale om blandt andet tobaks-, sodavands-, fastfood-, alkohol- og bilindustrien.

Økonomiske interesser har i mange år fuldstændigt overskygget folkesun​​​dhedsinteresserne. De multinationale selskaber har udnyttet en vag regulering og benyttet virkemåder som reklamer, sponsorater, public relations, lobbyisme, løfter om selvregulering, økonomisk støtte til politikere samt retssager mod forskere, regeringer, bystyrer, nationale styrelser med flere. Derudover har de benyttet sig af metoder som bestikkelse, trusler og manipuleret forskning, der fastholder befolkningen og beslutningstagerne i tvivlen om, hvorvidt deres produkter er sundhedsskadelige eller ej.

Bedre folkesund​​​hed kan ikke opnås uden en strammere regulering af de sygdomsfremmende industrier. Direktør for WHO Margaret Chan har udtalt, at ”Forsøg på at forebygge ikke-smitsomme sygdomme går imod magtfulde erhvervsdrivendes forretningsinteresser. Som jeg ser det, er dette én af de største udfordringer for sundhedsfremme”. Hun finder det specielt foruroligende, at de sygdomsfremmende industrier sagsøger regeringer og har stor indflydelse, når der skal træffes nye sundhedspolitiske beslutninger. Den 8. oktober 2013 blev der i EU parlamentet stemt om en revision af den eksisterende lovgivning om tobaksvarer. Ingen af de, af Sundhedskommissionens forslåede nye EU-direktiver, ville hindre en voksen i det frie valg at begynde eller at fortsætte med at ryge, men rygerne ville blive vildledt mindre af tobaksindustrien, og børnene ville blive beskyttet mere mod den. Afstemningen faldt på mange vigtige områder ud til tobaksindustriens fordel.

Overlæge Charlotta Pisinger har sammen med professor Torben Jørgensen fået udgivet kronik​​ken ”De lobbyer os ihjel”[1], som omhandler tobaksindustriens voldsomme lobbyisme i EU i forbindelse med det nye tobaksdirektiv. De to forskere har desuden beskrevet, hvordan industrien står bag omfattende videnskabelig uhæderlighed, der har vildledt både beslutningstagere og befolkningen[2]. På forskningscentret gennemføres herudover en undersøgelse af faktorer/processer, der påvirker sundhedspolitiske beslutninger i Danmark.

___________

(1) Jyllandsposten 10. september 2013 - Læs mere her
(2) Charlotta Pisinger. "Spred tvivl om stærk videnskabelig evidens, og offentligheden vil ikke vide, hvad den skal tro" samt Torben Jørgensen "De sygdomsfremmende virksomheder", Bibliotek for Læger, juni 2013.


Kontaktperson: Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk


 ​

Redaktør