Sundhed og Lokalsamfund - Bornholm

​Et projekt med fokus på sund mad og bevægelse hos børnefamilier på Bornholm​​​

Hvad handler projektet om?

Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) er et forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på børnefamiliers indkøbs-, spise- og bevægelsesvaner.

Projektet forsøger at modvirke tendensen til at stadig flere danske børn og voksne lider af overvægt og livsstilssygdomme. Projektet fokuserer dog ikke på sygdoms-, risiko- og trusselsbilleder, men derimod på de mange gode ressourcer, som findes i vores lokalsamfund.

Hvad er projektets formål, målgruppe og tid?​

Formålet med Projekt SoL er at fremme bornholmske børnefamiliers sundhed gennem påvirkning af deres indkøbs-, spise- og bevægelsesvaner. Projektet gennemføres i tre bornholmske lokalsamfund (Allinge, Hasle og Nexø).

Den primære målgruppe er børnefamilier med børn i alderen 3-8 år, og børnefamilierne er i centrum for udviklingen og gennemførslen af konkrete sundhedsfremmende aktiviteter. Projektet involverer desuden professionelle aktører inden for en række lokale institutioner og organisationer, især massemedier, supermarkeder og børneinstitutioner. Projektet startede i efteråret 2011 og er af 4 års varighed.

Hvilke aktiviteter finder sted i de tre lokalsamfund?​

Aktiviteterne i Projekt SoL vil foregå vidt og bredt i de tre lokalsamfund, men vil tage afsæt i tre afgørende steder, nemlig børneinstitutioner, supermarkeder og medier. Hvert af disse steder vil der blive gennemført både forudbestemte aktiviteter og deltagerdrevne aktiviteter. De forudbestemte aktiviteter er tiltag, som vi kender virkningerne af fra andre projekter. Disse kan fx relatere til ændringer af fysiske strukturer i supermarkeder, som påvirker kundernes valg af madvarer. De deltagerdrevne aktiviteter udspringer af børnefamiliernes egne idéer og tanker, som kommer til udtryk i forskellige former for værksteder og fællesarrangementer. Disse kan gå i mange retninger og kan fx relatere til sociale madarrangementer i nærmiljøet eller spændende koblinger mellem sports- og naturaktiviteter.

Hvad forventer projektet at opnå?​

Projekt SoL forventes at påvirke bornholmske børnefamiliers viden, holdninger og adfærd omkring sund livsstil med særlig vægt på mad og bevægelse. Projektet forventes også at styrke børnefamiliernes handlekompetence og sociale engagement i lokalsamfundet. Alle disse forhold forventes at bane vejen for bedre trivsel og større livskvalitet hos børnefamilierne. For at kunne vurdere om projektet når disse mål, vil det løbende blive evalueret og justeret. Det vil således blive undersøgt, hvad børnefamilierne køber og spiser af sunde og usunde madvarer, hvor meget de bevæger sig og sidder stille, samt hvordan de bruger tiden på arbejdet, i institutionerne og i fritiden.

Hvornår gennemføres projekt SoL?​

Aktiviteter i de tre involverede lokalsamfund på Bornholm gennemføres fra september 2012 til april 2014. Fra august 2014 til juli 2015 overføres de mest vellykkede aktiviteter til Odsherred Kommune.

Hvem står bag Projekt SoL?​

Projekt SoL gennemføres som et partnerskab mellem organisationer i det bornholmske civilsamfund, foreningsliv, erhvervsliv og den offentlige administration, samt tre danske forskningsinstitutioner, nemlig Aalborg Universitet, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed samt Steno Center for Sundhedsfremme. Centrale lokale partner er Bornholms Regionskommune, Lokal Aktionsgruppe Bornholm, TV2 Bornholm og supermarkederne Kvickly, SuperBrugsen, Netto og Spar. Odsherred Kommune er desuden en vigtig partner som sammenligningsgrundlag. Projektet er støttet af NordeaFonden.

Kontakt​

Har du spørgsmål eller har du fx lyst til at være frivillig i projektet, er du velkommen til at ringe til SoL sekretariatet på tlf. 30625575 alle hverdage ml. 9-16 eller skrive til sc@plan.aau.dk. Du kan også finde mere information om undersøgelsen på hjemmesiden www.sol-bornholm.dk

Projektets mål​​

  • At de medvirkende børn spiser 25 % mere frugt, grønt og fuldkorn og 25 % mindre slik og sodavand
  • At de medvirkende børn bruger ½ time mindre foran fjernsynet om dagen
  • At salg af sunde fødevarer som frugt, grønt og fuldkorn stiger med minimum 15 % i de deltagende supermarkeder
  • At salg af usunde fødevarer som slik og sodavand falder med minimum 15 % i de deltagende supermarkeder
  • At de medvirkende børnefamilier bliver mere opmærksomme på sundhed
  • At projektet får et bredt ejerskab i lokalsamfundet
  • At projektets resultater vil blive spredt til andre lokalsamfund
Redaktør